Paušalci – koliko i kako plaćate porez? - Minimax - internet knjigovodstveni i poslovni program (RS)

Paušalci – koliko i kako plaćate porez?

porez digitron

Razmišljate li o tome da postanete paušalac? Ako je odgovor da, jedna od prvih stvari koja Vam je prošla kroz misli je sigurno porez. Ukoliko niste prekaljeni preduzetnik, koji ima iskustva s paušalnim oporezivanjem, ceo proces može delovati strašno. Međutim, mi smo tu da Vam pomognemo i pokažemo da zaista nije.

Danas ćemo Vam govoriti o tome šta sve utiče na obračun poreza i kako najbolje da se pripremite pre nego što registrujete svoje preduzeće. U ovom slučaju, kao i mnogim drugima, Vaš najbolji prijatelj je informisanost. Ukoliko uložite dovoljno vremena u istraživanje i prikupljanje podataka, moći ćete sa umerenom tačnošću da predvidite iznos Vašeg paušalnog poreza.

Kažemo umerenom tačnošću, na žalost, jer postoji mnogo faktora koji utiču na paušalno oporezivanje. U daljem tekstu navešćemo najbitnije, i pokušati da Vam približimo ceo proces kako biste izbegli greške i inzenađenja.

Paušalni porez – gde ide Vaš novac

Kao preduzetnik paušalac, Vi plaćate paušalno utvrđeni porez i socijalne doprinose. Ove dažbine utvrđene su zakonom, i njihova visina ne može se menjati osim promenama samih zakona. U pitanju su sledeće obaveze:

  • Porez na prihode od samostalne delatnosti u visni od 10%
  • Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje u visini od 26%
  • Doprinos na zdravstveno osiguranje u visini od 10,3%
  • Doprinos za slučaj nezaposlenosti u visini od 1,5%

Iako ovi procenti ostaju isti, postoje drugi faktori koji utiču na paušalno oporezivanje. O njima ćemo detaljnije govoriti u nastavku, ali smo želeli samo da napomenemo da gorenevedeni procenti ne prestavljaju celinu Vaše poreske obaveze, već se primenjuju na poresku osnovicu.

Poreska osnovica – svota na koju se porez obračunava

Ono što, po našem iskustvu, većina preduzetnika paušalaca ne zna jeste: šta je poreska osnovica i kako se ona tačno računa. Ukoliko Vi spadata u tu većinu, nemate čega da se stidite, računjanje poreske osnovice ume da bude pomalo zbunjujuće.

Ukratko – poreska osnovica je prosečna zarada u okviru Vaše delatnosti, na Vašoj teritoriji, i u Vašoj sredini. Međutim, to nije sve. Postoji niz faktora koji mogu, ali i ne moraju, biti relevantni prilikom računjanja Vaše porske osnovice. Ovde na snagu stupa informisanost. Možete konsultovati poznanike i kolege koji se bave istom delatnošću u Vašem gradu koliko su njihove poreske osnovice, pitati Vašeg referenta u Poreskoj upravi, ili Vašeg knjigovođu.

Iako postoje faktori koji možda utiču na Vašu poresku osnovicu, postoje i faktori koji sigurno utiču na nju.

Jedan od tih faktora je prosečna mesečna zarada po zaposlenom na Republičkom nivou. U zavisnosti od toga gde obavljate Vašu delatnost, može se posmatrati i zantno manji geografski prostor. Na primer, ukoliko obavljate delatnost u Beogradu, verovatnije je da će se gledati prosečna zarada na nivou opštine. To je slučaj i sa većinom drugih većih naselja u državi. Ovo će, naravno, imati značajnog uticaja na Vaše paušalno oporezivanje, je se Vaša poreska osnovica računa na osnovu prosečne zarade.

Sledeći veliki faktor je pripadnost jednoj od 7 grupa, zasnovanih na preduzetnićkoj delatnosti. Dokument sa svim grupama možete preuzeti sa sajta poreske uprave, ili klikom na ovaj link. Pripadnost jednoj od ovih grupa utvrdiće visinu Vaše polazne osnovice, koja predstavlja procenat Vaše prosečne zarade. Visine procenata se kreću od 25%, do čak 140% prosečne zarade. Zato je vrlo bitno da budete sigurno kojoj grupi pripadate pre nego što se registrujete kao prezuetnik paušalac.

Tu je kraj sigurnosti, i dolazimo do faktora koji mogu, a i ne moraju, da utiču na to koliko i kako preduzetnici paušalci plaćaju porez.

Mogući faktori – gde i u kojim uslovima obavljate Vašu delatnost

Kako sam naslov nalaže, ovi faktori se svode na opšte uslove sredine u kojoj obavljate Vašu delatnost. Lokalna samouprava i Poreska uprava su te koje određuju koji će se sve faktori uzeti u obzir, i najbolje je utvrditi to sa njima. Ipak, možete pokušati da predvidite neke od njih.

Na primer: blizina tržnih centara, bolnica, i drugih institucija. Ukoliko se sedište Vašeg preduzeća nalazi u neposrednoj blizini nekoj od ovih institucija, moguće je da će Lokalna samouprava ili Poreska uprava odobriti uvećanje poreza i do 50% od prosečne zarade. Naravno, ovo takođe zavisi od toga u kom naselju se nalazite, i koliko mesto sedišta utiče na poslovanje u tom naselju.

Pored povećanja poreza usred raznih faktora, postoje i umanjenja poreza. Na primer: poslovanje u seoskim sredinama može Vam smanjiti poresku obaveza do 20% od prosečne zarade. Takođe, osobe preko 50, u slučaju žena, i 55, u slučaju muškaraca, mogu dobiti umanjenje poreza do 10%.

Informacijama protiv kompleksnosti

Čitajući tekst, sigurno ste primetili da je odgovor na pitanje „Koliko i kako paušalci plaćaju porez“ pomalo komplikovan. Međutim, kao što smo Već napomenuli, Vaš najbolji prijatelj je informisanost. Mi smo Vam naveli šta će sigurno uticati na visinu vašeg paušalnog poreza, ostaje Vam samo da utvrdite dodatne okolonosti sa Vašim referentom i knjigovođom.

Nakon što Vam Poreska uprava izda Rešenje za plaćanje poreza na kraju meseca, dalji proces je zaista jednostavan. Uz dobrog knjigovođu, nećete imati o čemu da brinete.

Nadamo se da smo Vam pomogli da bolje razumete koliko i kako paušalci plaćaju porez. Ukoliko imate nekih daljih pitanja, ili prosto želite sa nama da podelite Vaše mišljenje, ostavite nam komentar ili nam pišite na našu email adresu.