Diskusija o Nacrtu izmene zakona o računovodstvu i Nacrtu izmene zakona o reviziji - Minimax - internet knjigovodstveni i poslovni program (RS)

Diskusija o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji sa Zoranom Petrovićem

Napomena: odgovori na pitanja su od 51. minuta