Novosti verzije Minimax programa 

Na ovom snimku su rikazane novosti u Minimax programu