Novosti verzije februar 2018

Na ovom snimku ćete imati prilike da se upoznate sa promenama u Minimax programu.