Norbert Sabadi je vlasnik knjigovodstvene agencije Finex DOO iz Subotice koju je nasledio od oca i tako nastavio porodični biznis i tradiciju dugu 32 godine. Osvrćući se na odluku da karijeru gradi u oblasti knjigovodstva, Sabadi kaže da je prve biznis korake napravio sa 25 godina, nakon što je odlučio da napusti studije.

Zakon o radu definiše prekovremeni rad kao rad duži od punog radnog vremena, do koga može doći jedino u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Zakon o radu definiše prekovremeni rad kao rad duži od punog radnog vremena, do koga može doći jedino u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Jedna od prvih aktivnosti na početku svake nove godine svakako je izrada poslovnog kalendara, a polazni i najvažniji podatak od kojeg zavisi dalje planiranje poslovnih obaveza, godišnjeg odmora i drugih odsustva, jeste spisak prazničnih odnosno neradnih dana.

U 2022. godini dva rešenja kompanije Saop Srbija osigurala su svoje pozicije na polju biznis softvera. Minimax kao program za mikro, mala srednja preduzeća i knjigovodstvene agencije, u ovom momentu koristi preko 15.000 zadovoljnih korisnika u Srbiji…

Zaposleni u Srbiji često su zabrinuti oko toga da li poslodavac za njih uplaćuje doprinose. Šta su zapravo doprinosi i čemu služe?

Jedna od aktuelnih tema pred novogodišnje praznike jeste i darivanje dece zaposlenih poklon paketićima. Podela paketića u određenim uslovima je neoporeziva, pa u nastavku pišemo o tome, kao i o dokumentaciji kojom je potrebno ispratiti ovu transakciju.

Miloš Marković, diplomirani ekonomista iz Vranja, poslednjih pet godina radi u porodičnoj računovodstvenoj agenciji koja postoji od 2008. godine. „Već pri prvom susretu sa Minimaxom, uvideo sam nekoliko važnih prednosti. Ovaj program je u startu mogao da ponudi veliku uštedu vremena, veću fleksibilnost u radu i bolju razmenu dokumentacije sa klijentima.“

Još niste uvereni u moć društvenih mreža? Da li se pitate kakve koristi vaša kompanija ima od njihovog korišćenja?

Iako postoje jasna pravila u Zakonu o elektronskom fakturisanju, ipak se javljaju brojna pitanja o pojedinačnim slučajevima da li je i kada potrebno izdati elektronsku fakturu. U ovom blogu pokušaćemo da sumiramo različite slučajeve u tabeli. Da bi informacije bile korisne, u tabeli dodajemo i obavezu prikazivanja podataka u elektronskoj evidenciji obračuna PDV-a (EEO PDV), koja će takođe funkcionisati u okviru SEF-a.

Obavezan element računa je naziv primaoca računa. Od ovog pravila postoji jedan izuzetak – fiskalni račun. Za sve ostale račune važi opšte pravilo da bi bio validan za odbitak PDV-a.

Od 01.05.2022. god. privredna društva i preduzetnici koji se bave internet prodajom obavezni su da izdaju fiskalni račun. Čak i u slučaju isporuke putem posrednika. Nisu oslobođeni ni prodavci koji dobra i usluge prodaju online stranim fizičkim licima.

Prema zakonu, penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno je za sva lica koja su na bilo koji način radno angažovana. Prema tome, obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji za zaposlene, preduzetnike, lica angažovana po ugovorima za koje se plaća naknada, zemljoradnike.

Penzijski staž predstavlja jedan od dva uslova za ostvarivanje prava na penziju. Kako proveriti penzijski staž? Šta preduzeti ako poslodavac nije platio dospele doprinose? Kako uplatiti staž?

U poslednje vreme, a posebno u uslovima krize, cene rastu i pojačana je „borba” sa kontrolom troškova. Finansijska pismenost sve više dobija medijski prostor, a sve više građana i preduzetnika je zainteresovano za nju. Preduzetnici i menadžeri moraju biti svesni da im adekvatan stepen finansijske pismenosti donosi prednost u poslovanju, ali i omogućava donošenje odgovornih poslovnih odluka.

Tokom svog životnog veka, kompanija se suočava sa mnoštvom rizika i ne samo to, vrlo često mora da bira između nekoliko rizika sa kojima se suočava. Zato je veoma važno odluku o izboru rizika prepustiti nekome ko je upoznat sa stepenom opasnosti koji određeni rizik nosi, odnosno nekom kvalifikovanom.

Poslovni plan je svakako nešto od čega treba da počnete. Pored toga što će vam pomoći da se fokusirate na konkretne korake potrebne da svoju ideju oživite, pomoći će vam da postignete kratkoročne i dugoročne ciljeve, ali i da bolje vidite i razumete preduzetnički ambijent u kojem se nalazite. Nakon što ga kreirate, imaćete jasnu sliku o tome da li treba da uložite vreme, novac i energiju u svoju ideju ili još uvek treba da radite na njoj.

Nesigurnost, strah i sumnja u sebe, svoje znanje, sposobnosti i veštine su glavna osećanja koja se javljaju kada počnete da razmišljate o ideji pokretanja sopstvenog posla, što je zaista zastrašujuće i demotivišuće.

Igor Vorgić je punih dvadeset godina vlasnik firme „Ultraplanet“, specijalizovane za dizajn, tehnički razvoj, proizvodnju i instalaciju grafike velikih formata. Firma korisnicima pruža mogućnost da putem svetlećih reklama, grafika za brendiranje objekata, vozila i događaja, promotivnih proizvoda kao što su reklamne police i displeji, pultovi, poslovne i bezbednosne oznake, baneri, oglase i promovišu svoj proizvod ili uslugu.

Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji privremeno, zbog godišnjeg odmora, neće obavljati delatnost

Pored svih priprema koje prate godišnji odmor ne zaboravite poslovne
obaveze. Ukoliko ste obveznik fiskalizacije jedna od vaših obaveza je aktuelna
od 29.06.2022.