Mnogi primeri uspešnih trgovinskih kompanija pokazuju da je prekretnica u razvoju njihovog biznisa bila odluka o otvaranju webshop prodavnice. Prelazak na prodaju putem interneta bila je šansa tim kompanijama za ostvarenje primarnog cilja – da stignu do što većeg broja potrošača ili korisnika. Veoma važno je istaći da vlasnike uspešnih webshop prodaja povezuje činjenica da su ključnu fazu prodaje na internetu uradili na samom početku. Odabirom pouzdane, praktične i funkcionalne platforme za webshop, postavili su temelj današnjih najposećenijih webshopova i profita koji se neprestano uvećava. Međutim, kreiranje takve webshop platforme nije uvek jednostavno. U najčešćem slučaju može se čuti da

Žene koje razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa treba da budu dobro upoznate sa pitanjima prava tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva, zbog sopstvenih odluka u karijeri. Pročitajte koja su aktuelna prava preduzetnica tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva.

Trudničko bolovanje je pravo i mogućnost odsustva sa rada zbog opravdanih, zdravstvenih razloga. Porodiljsko odsustvo je obaveza zaposlenih trudnica da odsustvuju s posla u skladu sa zakonski određenim rokom. Pročitajte kratak vodič.

Ukoliko se bavite prodajom određenih artikala a stari način poslovanja je odavno prestao da bude funkcionalan i stvara vam glavobolje, ovo je tekst za vas. Takođe, ukoliko ste već preduzeli korak da svoju prodaju „preselite“ na internet, napravite webshop ali vam nedostaju funkcionalnosti koje će dodatno olakšati i zaokružiti proces u skladu sa zakonskim odredbama, predlažemo da se informišete.

Nedavno usvajanje novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu izazvalo je različita mišljenja i polemike u poslovnom svetu. Naročitu pažnju je privukao deo o kaznenim odredbama koje se tiču poslodavaca.

Šta je regres i ko ostvaruje pravo na njega__

Pitanje regresa kao jedne od obaveza prema zaposlenima je svakako najkorisnije onima koji imaju firmu, zaposlene i planiraju nova zapošljavanja.

Fizička lica koja su u 2022. godini ostvarila dohodak preko 3.719.376 dinara, imaju obavezu da do 15. maja Poreskoj upravi podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate poresku obavezu po osnovu dohotka ostvarenog u prošloj godini. Reč je o „ekstra porezu“ koji jednom godišnje plaćaju praktično svi oni koji imaju neto zaradu veću od proseka, odnosno više od 309.948 dinara mesečno.

Gledajući Zakon o radu, kakva su prava radnika po pitanju odmora i odsustva? Šta je definisano po pitanju dnevnog, nedeljnog, godišnjeg odmora, a koja su prava u situacijama plaćenog i neplaćenog odsustva.

Pored izuzetno sadržajnih uputstava u video i pisanoj formi, klijentima je dostupna i direktna komunikacija sa članovima tima korisničke podrške Minimaxa. Vođa podrške, Jovana Pralica, pojašnjava kako se realizuje kontakt sa korisnicima, zašto su sistemska obaveštenja važna i šta članove tima podrške najviše motiviše.

Službeni put ume da bude stresan događaj, zbog toga smo odlučili da se osvrnemo na neke osnovne odredbe i da kroz primere pokažemo realno stanje.

Primena pečata kao vrste službenog potpisa do 2018. godine bila je obavezna u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava. Od oktobra te godine pečat nije izričita zakonska obaveza ali se i dalje koristi za potvrdu autentičnosti dokumenta. Pojedine službe i institucije pravnim licima, pri potpisivanju i overi dokumenata i dalje traže svojeručni potpis i pečat.

Ivana Đorđević je na jednoj od vodećih pozicija u kompaniji Seyfor Srbija. Svoju poziciju vođe produkta poslovno-knjigovodstvenog programa Minimax, opisuje kao odgovornu, izazovnu i kreativnu. Ali, šta je zapravo posao jednog „vođe produkta“?

Privremena sprečenost za rad, odnosno bolovanje, jedna je od čestih situacija koju bi poslodavci do tančina trebalo da poznaju. Ovo je posebno značajno za sve koji su tek zasnovali biznis, te bi još na početku trebalo da obrate pažnju na delove onih zakona koji regulišu pravo poslodavca i zaposlenog u slučaju privremene sprečenosti za rad, posebno dužine trajanja i visine isplate tokom takve vrste odsustva.

Norbert Sabadi je vlasnik knjigovodstvene agencije Finex DOO iz Subotice koju je nasledio od oca i tako nastavio porodični biznis i tradiciju dugu 32 godine. Osvrćući se na odluku da karijeru gradi u oblasti knjigovodstva, Sabadi kaže da je prve biznis korake napravio sa 25 godina, nakon što je odlučio da napusti studije.

Zakon o radu definiše prekovremeni rad kao rad duži od punog radnog vremena, do koga može doći jedino u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Zakon o radu definiše prekovremeni rad kao rad duži od punog radnog vremena, do koga može doći jedino u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Jedna od prvih aktivnosti na početku svake nove godine svakako je izrada poslovnog kalendara, a polazni i najvažniji podatak od kojeg zavisi dalje planiranje poslovnih obaveza, godišnjeg odmora i drugih odsustva, jeste spisak prazničnih odnosno neradnih dana.

U 2022. godini dva rešenja kompanije Saop Srbija osigurala su svoje pozicije na polju biznis softvera. Minimax kao program za mikro, mala srednja preduzeća i knjigovodstvene agencije, u ovom momentu koristi preko 15.000 zadovoljnih korisnika u Srbiji…

Zaposleni u Srbiji često su zabrinuti oko toga da li poslodavac za njih uplaćuje doprinose. Šta su zapravo doprinosi i čemu služe?

Jedna od aktuelnih tema pred novogodišnje praznike jeste i darivanje dece zaposlenih poklon paketićima. Podela paketića u određenim uslovima je neoporeziva, pa u nastavku pišemo o tome, kao i o dokumentaciji kojom je potrebno ispratiti ovu transakciju.