Razvijajte se sa nama

Integracija vašeg rešenja sa Minimaxom je moguća preko Minimax API interfejsa.

API dokumentacija

Sva tehnička dokumentacija koja je potrebna za integraciju sa vašom aplikacijom dobićete od nas. 

Reklama vašeg rešenja

Partnersko rešenje koje ostvarimo biće vidljivo na našem portalu stotinama potencijalnih korisnika. 

Pojednostavite poslovne procese 

Minimax možete povezati sa drugim programima za razmenu podataka o strankama, artiklima, porudžbenicama, zalihama itd. zaključno sa svim potrebnim podacima za knjigovodostvo i PDV evidenciju. 

Poglejte kratak video
Primeri povezivanja sa programom Minimax
Online prodavnice

Obezbedite usklađenost stranaka, proizvoda, naloga, faktura i iventara sa podacima u knjigovodstvu.

fiskalizacija

Povežite se preko naših partnera sa POS rešenjima

Maloprodajni programi

Automatski prenos podataka o prodaji za knjigovodstvo, evidenciju PDV-a.

Namenski programi

Iz različitih programa (na primer za rezervacije, porudžbine) mogu se preneti podaci u knjigovodstvo.

Testiranje Minimax API


Nudimo besplatni pristup do API-ja i do dokumentacije za integraciju vašeg rešenja.

Pišite nam za besplatni pristup