Beleške o sadržaju dostupnom na www.seyfor.rs i www.minimax.rs

 

Dopuštenje za korištenje dokumenata i materijala na ovim stranicama zaštićeno je sa:

(1) autorskim pravima koja su navedena u nastavku i odnose se na sve dokumente i kopije koji su napravljeni ili reprodukovani na ovim internet stranicama („Dokumenti“),
(2) korišćenje dokumenata je za informacije, za ličnu upotrebu i za nekomercijalne svrhe, dokumenti neće biti instalirani na bilo kojoj mreži i
(3)Dokumenti se neće menjati i prilagođavati.

Upotreba u druge svrhe zabranjena je zakonom i Seyfor d.o.o. može tužiti bilo kakvu povredu prava.
U obaveštenju se navodi da je svaki proizvod, proces ili način opisan u dokumentima i materijalima intelektualno vlasništvo čija su prava rezervirana za Seyfor d.o.o. i njegove partnere.

 

Nema garancije

Seyfor d.o.o. ne daje garancije o adekvatnosti informacija sadržanih u tim dokumentima. Svi dokumenti, informacije i materijali dostupni su bez ikakve garancije i bez ugovornih i zakonskih garancija.

Dokumenti i / ili informacije i materijali mogu sadržati tehničke nepravilnosti ili greške u štampi. Promene su postupno dodate informacijama; te su promene dodate na post u bilo kojem trenutku bez prethodne obaveštenja.

 

Odricanje od odgovornosti

Seyfor d.o.o. ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, nedirektnu, slučajnu, ekonomsku ili posledičnu štetu koja proizlazi iz korišćenja ili neispravnog korišćenja informacija i materijala u ovoj publikaciji, čak i ako postoji mogućnost takve štete.

 

Veze na web stranice trećih strana

Sve srodne stranice na ovoj stranici nisu pod kontrolom Seyfor d.o.o., pa Seyfor d.o.o. nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica, ni za veze i izmene sadržane na tim stranicama.

Seyfor d.o.o čini dostupnima ove stranice i povezivanje s njima samo za prijateljsku upotrebu i ti linkovi ne sadrže odobrenje od strane Seyfor d.o.o. ,

 

Autorska prava

Autorska prava (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017  Seyfor d.o.o. .
Sva prava koja nisu izričito dopuštena su rezervirana.

 

Zaštitni znakovi

Svi ostali zaštitni znakovi, trgovački nazivi ili nazivi firme navedeni ovde mogu biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi tih vlasnika.