V računovodski program miniMAX lahko uvažamo bančne izpiske iz vseh slovenskih spletnih bank.

Uvozimo lahko tudi več izpiskov naenkrat. Organizacija ima lahko več transakcijskih računov, v različnih denarnih enotah. Izpiske pa lahko po želji enostavno vnašamo tudi ročno.

Z uvozom nastanejo osnutki izpiskov z vrsticami prometa. Če iz miniMAXa uvažamo v spletno banko plačilne naloge in nato iz banke izpiske, bo miniMAX za večino postavk predlagal, katere postavke bi zaprl oziroma na katere finančne konte bi knjižil plačila (na podlagi podatkov o stranki, TRR-ju in sklicu).

Samodejno knjiženje

Ob potrditvi izpiska izdela program samodejno temeljnico, ki na podlagi vnesenih vrstic prometa doknjiži tudi promet na transakcijskem računu, odprte postavke pa se samodejno zaprejo.

Če je na izpisku plačilo računa, ki je bil izdan v tuji denarni enoti, izdela program tudi samodejno temeljnico tečajnih razlik.

Dokumenti na podlagi knjiženja izpiskov

Na podlagi plačila (knjižbe) na bančnem izpisku lahko z enim klikom izdelamo prejeti račun (povezava na 16 – Prejeti računi), izdani račun in račun za predplačilo (povezava na 15 – Predračuni in izdani računi) ali zgolj temeljnico z zapisi za DDV (na primer pri plačilu bančne provizije na izpisku).
Z rednim knjiženjem izpiskov imamo v vsakem trenutku pregled nad plačili in odprtimi postavkami (neplačanimi izdanimi in prejetimi računi).

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO