Da li je finansijska analiza preduzetnička muka – više ne! Upoznajte Cash Flow

cash flow

Bilo da tek uplovljavate u preduzetničke vode ili poslujete neko vreme kao preduzentici, u nekom trenutku ćete shvatiti koliko znate ili ne znate o poslovanju. Koliko god da ste se prethodno pripremali, nove situacije svakodnevno će donositi uzbuđenje u Vaš život. Ah, zar to nije čar preduzeničkog života? Da, ali pored pozitivnog uzbuđenja može se desiti i da poneki problemčić poljulja Vaše preduzetničko samopouzdanje.

Najviše glavobolje, složićete se, donose problemi koji nastaju usled nedostatka ili poremećenih pozitivnih tokova novca. Iskusni kažu da je mnogo teže opstati nego pokrenuti biznis, da o profitu u prvim godinama poslovanja ne treba maštati, a da je likvidnost jedan od osnovnih ekonomskih termina koje preduzetnik treba da savlada. Da biste predupredili ovakve situacije i držali stvari pod kontrolom, predlažemo da se što pre upoznate sa terminom Cash Flow praćenje tokova novca koji će Vam pomoći da Vaš biznis bude i ostane likvidan.

Šta je Cash Flow?

Najjednostavnije rečeno, Cash Flow predstavlja prikaz priliva i odliva novca u određenom vremenskom periodu. Pod Cash Flow-om podrazumeva se niz radnji za različite privredne subjekte – sagledavaju se iste stvari iz različitih uglova, u zavisnosti od potreba preduzeća/biznisa: iz ugla izveštavanja, planiranja, upravljanja ili analize.

U zavisnosti od potreba i veličine odnosno nivoa razvijenosti, preduzeća se na različite načine bave Cash Flow analizom, ali za sve ona sadrži tri osnovna elementa:

  • Operativne poslovne aktivnosti
  • Finansijske aktivnosti
  • Investicione aktivnosti

Jasno je da za jednu kompaniju koja posluje desetak godina, ima preko 50 zaposlenih i ustaljeno poslovanje Cash flow analiza, planiranje i izveštavanje predstavlja veoma složenu aktivnost, ali za preduzetnika koji je na početku poslovanja dovoljno je da, za početak, prati prilive i odlive gotovine u jednostavnoj tabeli koja će mu omogućiti da na pametan način rasporedi novac i izmiri pravovremeno sve svoje obaveze. Na kraju, biće u mogućnosti i da uvidi kako je poslovao na nivou meseca ili godine, da li ima profit ili gubitke, a samim tim i da usmerava i planira svoje poslovanje.

Kako da organizujete praćenje toka novca?

Više puta susreli smo se sa pitanjem preduzetnika iz različitih oblasti: Na koji način se organizuje praćenje tokova novca?

Najispravniji odgovor je da sve zavisi od Vaših potreba, industrije, tipa preduzeća, da li se bavite proizvodnjom ili uslužnim delatnostima… Mnogo je faktora koji utiču na kreiranje parametara koje treba pratiti, ali za sve važi pravilo da treba obratiti pažnju na nekoliko osnovnih stvari u Cash Flow analizi:

Priliv novca i odakle dolazi

Na primer, dizajn agencija će u ovom slučaju pratiti izlazne fakture i ugovore koje sklapa – projekte na kojima radi.

Kada novac dolazi

Nakon praćenja izlaznih faktura, veoma je važan segment valuta plaćanja – momenat kada se očekuje naplata. Ovo znači da planirani priliv novca nije faktički priliv dok faktura ne bude plaćena. Na primer, ako imate projekat koji traje tri meseca i svakog meseca je planirana naplata 10-og, možete okvirno planirati rashode na osnovu priliva. Ali može da se desi da klijent zakasni pa se taj datum pomera, ili čak prelazi u naredni mesec. E tada dolazi do problema u toku novca i to je nešto što možete da predvidite ukoliko pratite Cash Flow, a još važnije možete pravovremeno da reagujete.

Odliv novca 

Odliv novca predstavljaju tekući troškovi na mesečnom nivou – troškovi zakupa, režije, internet, plate zaposlenih, porezi i doprinosi za Vas i agenciju (ukoliko ste paušalac), potrošna oprema, održavanje opreme, gorivo – troškovi transporta, marketing… Za svakoga troškovi predstavljaju različite stvari. Potrudite da se popišete i najmanje sitnice i da sve što možete ispratite u okviru Cash Flow analize.

Budući priliv i odliv i očekivano vreme naplate i očekivani troškovi

U segment budućih priliva i odliva ubrajamo sve ono što trenutno nemamo kao priliv ili trošak, ali smo svesni ili želimo da se desi.

Na primer, imamo krojačku radnu unikatnih proizvoda za dom. Možemo reći u septembru, da želimo da uložimo malo više novca u marketing za vreme praznika tako što ćemo istaći praznične dezene u asortmanu prekrivača, stoljnjaka i salveta. U ovom slučaju, možda fizički još uvek nemamo novac, ali očekujemo jaču prodaju u naredna dva meseca (na osnovu podataka o poslovanju iz prethodne godine) i znamo tačno koliko će nam biti potrebno da prodamo komada od svakog proizvoda, što će nam omogućiti ulaganje u praznični marketing. Na isti način možemo ispratiti i učinak ove praznične akcije. Merićemo koliko je porasla prodaja promovisanih proizvoda, koliko smo uložili i koliko nam je eventualno ova akcija donela profita.

Na osnovu ovakve Cash Flow analize i planiranja preduzetnik je u mogućnosti da efikasno planira svoje poslovanje. Na primer, ako želite da proširite poslovanje na nova tržišta, da se zadržite na nekom jer je u ovoj godini fokus Vašeg poslovanja na održivosti ili želite da smanjite troškove optimizacijom proizvodnje ili smanjenjem broja zaposlenih, izveštaj o tokovima novca će Vam biti od velike pomoći. U svakom trenutku znaćete gde se nalazite i kakva je Vaša likvidnosti.

Budite likvidni – pratite Cash Flow

Likvidnost, jedna od najznačajnijih kategorija poslovanja. Likvidnost znači da smo sposobni da izmirimo svoje obaveze u svakom trenutku.

Suprotno ovome, nelikvidnost znači da preduzeće – preduzetnik u određenom trenutku nije imao novca za izmirenje svojih dospelih obaveza. Ekstremna situacija nastupa kada ovaj period potraje pa nastupi blokada računa, koja kasnije ima različite posledice na poslovanje. Kako sprečiti ovakvu situaciju? Najjednostavnije prateći na pravi način svoje poslovanje, voditi računa o prilivima i odlivima novca i načinu na koji se on raspoređuje – pratiti Cash Flow.

Postoji još jedna važna stvar, praćenje tokova novca neće Vam pružiti potpunu sigurnost. Uvek će biti pomeranja, kašnjenja u plaćanju, premetanja i menjanja tabele, reagovanja u trenutku i promena kursa poslovanja, ali to zaista jesu čari preduzetništva, a Cash Flow predstavlja alat koji Vam omogućava da savladate sve prepreke i porastete do sledećeg stepenika uspeha!

U tekstu iznad istakli smo prednosti i šta sve obuhvata Cash Flow. Pozivamo Vas da preuzmete jednostavnu tabelu praćenja tokova novca i prilagodite je svojim potrebama.

Primer cash flow tabele

(Visited 3.069 times, 1 visits today)