Da li paušalce čekaju zakonske izmene?

paušal račun

Da. Paušalce sasvim sigurno čekaju zakonske izmene. Međutim, kada će te izmene zapravo stupiti na snagu, to još nije sasvim jasno.

Ipak, ono što je jasno, jeste da su neke od ovih izmena preko potrebne i dugo očekivane. Pre nego što se udubimo u analizru predloženih izmena, bitno je da napomenemo da su to upravo samo predlozi, ne zvanično najavljene izmene. Govorimo, naravno, o predlozima izmena za paušalce koje je sastavila Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj (NALED).

Njihovi predlozi obuhvataju veoma širok dijapazon problema i situacija s kojima se paušalno oporezivani preduzetnici susreću već neko vreme. NALED je sveo predložene promene na pet tačaka:

  • Rasterećenje od poreza tokom prve godine poslovanja za paušalce čija mesečna zarada ne prevazilazi 200 EUR.
  • Mogućnost uplate dažbina na jedna račun. Raspodela se naknadno vrši između Porseke uprave, PFZO i PIO fonda.
  • Prilagođavanje limita od 6,000,000 RSD u zavisnosti na delatnost.
  • Definisanje šifri delatnosti koje mogu biti paušalno oporezivane.
  • Eliminacija subjektivnosti prilikom izdavanja rešenja putem automatizacije.

Kao što možete videti, neke od ovih promena su dugo očekivane, dok su neke od njih na prvi pogled manje dobrodošle. Kako bismo tačno odredili prirodu zakonskih izmena koje čekaju paušalce, moraćemo da ih stavimo pod mikroskop.

Bez poreza tokom prve godine poslovanja

Zakonska izmena koja će, najverovatnije, obradovati mnoge paušalce sa nižim mesečnim primanjima jeste poresko rasterećivanje tokom prve godine poslovanja za sve paušalce čija primanja ne nadilaze 200 eura. Naime, NALED je predložio da se ovi paušalci u potpunosti oslobode plaćanja poreza tokom prve godine poslovanja ukoliko ispunjavaju uslove primanja.

Ova promena je sasvim sigurno dobrodošla za sve mlade paušalce, koji tek započinju sa poslovanjem, i očekuje ih naporan put ka uspehu. Međutim, najverovatnije će paušalci koji se bave freelance-om najviše osetiti uticaj ove promene, pogotovo oni koji posao obavljaju preko platformi kao što je Upwork.

Sve dažbine, jedan račun

Još jedna veoma dobrodošla promena predstavlja objedinjenje uplata za Poresku upravu, PFZO i PIO fonda u jednu.

Šta to znači? To znači da ćete, ukoliko ste paušalac, i dalje plaćati svakoj službi njene dažbine, samo putem jedne uplate.

Nakon uplate, novac se raspoređuje između službi bez ikakvog učešća paušalca. Ovakve izmene zakona za paušalce su uvek dobrodošle, jer smanjuju količinu energije i vremena koje moraju biti uložene u namirenje novčanih obaveza prema državi. Još uvek nema detalja po pitanju toga kako će ovo tačno izledati, ali činjenica da se o tome razgovara je ohrabrujuća.

Fleksibilan limit zarade po delatnosti

Od svih izmena zakona koje čekaju paušalce, ova je potencijalno najkontroverznija. Osnova izmene zasniva se na potrebi da se ograničenje od 6,000,000 RSD zarade prilagodi delatnosti kojom se paušalac bavi. Deluje manje-više bezazleno, zar ne? Međutim, osnova izmene nije ta koja je izmenu načinila kontraverznom.

Činjenica da se, u sklopu iste stavke, predlaže da paušalci ne smeju ostvarivati više od 80% ukupne zarade od jednog klijenta je ta koja dovodi do negodovanja. Ovakva izmena bi značajno zakoplikovala poslovanje svim freelancer-ima koji posao obavljaju preko Upwork-a jer, iako možda rade za više klijenata, sva primanja im dolaze od Upwork-a.

NALED je, od kada su izmene prvi put najavljenje, izrazio želju za razmenom ideja i utisaka sa širom javnošću, što može dovesti do daljih izmena ovog predloga.

Paušalac, nije paušalac

Izmena koja bi mogla značajno poboljšati proces registracije jeste automatizacija datog procesa. Naime, NALED predlaže da se jasno definišu šifre delatnosti koje mogu ostvariti pravo na paušalno oporezivanje i da se razvije veb aplikacija koja bi automatizovala proces registracije.

To, međutim, nije kraj! NALED takođe predlaže da ista aplikacija obračunava iznos poreza i doprinosa koje je paušalac dužan da namiri u toku godine osnivanja. Kao i oslobađanje od plaćanja poreza u toku prve godine poslovanja, ova zakonska izmena bi paušalcima na početku radnog doba donela mnogo toga dobrog.

Dole subjektivnost, živela automatizacija

Poslednja promena vodi se istim načelom kao nekoliko prethodnih, a to načelo je da je automatizacija budućnost poslovanja. Ova promena ima za cilj eliminaciju subjektivnosti prilikom izrade rešenja Poreske uprave o visini poreza i doprinosa. Umesto inspektora, ovu dužnost bi na sebe preuzeo elektronski servis.

NALED predlaže da se za polaznu osnovicu uzima prosečna zarada ostvarena tokom prvih šest meseci poslovanja u prethodnoj godini, i da se preciziraju šifre delatnosti po paušalnim grupama. Takođe je predloženo da se u obzir uzme i prosečna zarada u datoj delatnosti.

S obzirom na ozbiljnost i složenost ovog poduhvata, skoro sigurno možemo očekivati još informacija i promena u budućnost.

Jedno je sigurno – paušalce čekaju zakonske izmene

Bez obzira na budućnost NALED-ovih predloga, izemene zakona za paušalce su neminovne. Neke od njih, kao što ste i sami imali prilike da vidite, su i više nego dobrodošle. Automatizacija i digitalizacija spomenutih procesa mogu doneti mnogo toga dobrog. Ne samo da će uštedeti vremena mnogim paušalcima, već će im omogućiti da imaju i mnogo bolji uvid u to šta plaćaju, kada plaćaju, i koliko.

Što se tiče promena po pitanju zarade i ograničenja iste, ostaje nam da vidimo šta će se desiti. Ukoliko NALED ostane istrajan u želji da u dijalog uključi i same paušalce, mogućnost donošenja pozitivne odluke raste.

Nadamo se da Vam se najavljene izemene zakona za paušalce sada čine manje stranim i strašnim. 

Ukoliko želite da razmenite sa nama Vaše mišljenje ili da ispratite sve aktuelnosti, pratite nas na drštvenim mrežama ili čitajte na blogu.

 

(Visited 4.507 times, 1 visits today)