Zašto je fleksibilnost ključ za uspeh?

Fleksibilnost u radu kompanije

Nijedna poslovna godina do sada nije nam bolje od prethodne pokazala koliko je bitna naša sposobnost da se prilagodimo tržištu. Epidemiološka situacija izazvana virusom Covid19 prouzrokovala je brojne poteškoće u poslovanju i nažalost dovela veliki broj ljudi do potpunog kraha u poslovnom svetu. Svi oni koji su želeli da opstanu na tržištu, morali su da pronađu načine da funkcionišu na nepoznatom terenu i da svoj biznis prilagode novim potrebama koje su se menjale iz dana u dan. Ovo je značilo da su mnoge stvari u dosadašnjem poslovanju morale da se promene, a imperativ je postalo praćenje tržišta i adekvatno reagovanje na svaku novinu. Za sve one koji žele da ostanu kompetitivni na tržištu, fleksibilnost je sasvim sigurno ključ za uspeh, budući da je prilagođavanje potrebama tržišta od ključnog značaja za opstanak, ali i razvoj svake kompanije.

Zašto je fleksibilnost važna za uspeh?

Iako vam je možda kada ste započinjali svoj biznis delovalo da je dovoljno da osmislite dobar biznis plan kog ćete se držati godinama, realnost je nešto drugačija. Biznis plan je svakako osnova i nešto što vam je neophodno za uspeh u poslovanju, ali trajanje na tržištu ipak zahteva i nešto više od toga. Promene su neminovne, a ponekad i toliko neočekivane i brze, da je mali broj onih koji uspeju da im se prilagode. Upravo tu fleksibilnost pokazuje sve svoje dobre strane i jasno nam daje do znanja zbog čega je neophodna za uspešan biznis. Pre svega, ukoliko ste fleksibilni i otvoreni u poslovanju, postoji velika mogućnost da će se pred vama stvarati prilike i šanse koje se u suprotnom slučaju ne bi desile. Ukoliko budete suviše isključivi u svom poslu moguće je da ćete propustiti neke sjajne stvari koje bi u velikoj meri mogle da utiču na vaš napredak.

Budite svesni toga da koliko god dobro da planirate svoj posao, postoje neke okolnosti i događaji na koje ne možete uticati, niti ih možete sprečiti. Upravo u takvim situacijama se pokazalo koliko je fleksibilnim ljudima lakše da pronađu rešenja. Bez obzira na to što ste se našli u situaciji koja vam je potpuno nepoznata, biće vam mnogo lakše da se reorganizujete i prilagodite novonastaloj situaciji ukoliko ste praktični i fleksibilni. Ukoliko ste spremni na neke izmene i ustupke, pa čak i na privremenu promenu biznis plana i kratkoročnih ciljeva, veoma je moguće da ćete uspeti ne samo da sačuvate svoj posao, već i da ga unapredite. Zbog svega ovoga je važno da budete otvoreni za nove ideje i da osluškujete ljude sa kojima radite, tržište na kome poslujete, ali i klijente sa kojima ste stalno u kontaktu, kako ne biste propustili nijedan bitan detalj, a samim tim i priliku za uspeh.

Zašto je fleksibilnost značajna za zaposlene?

Fleksibilnost u radu kompanije

Čak i unutar same kompanije, fleksibilnost je izuzetno značajna kako bi sve funkcinisalo kako treba i kako bi svi zaposleni bili zadovoljni. Svako od zaposlenih će znati da ceni ukoliko im ponudite fleksibilno radno vreme i ukoliko im budete izlazili u susret u određenim situacijama u kojima im je to potrebno. Ukoliko struktura posla i raspodela obaveza ne budu strogo utvrđeni, bar u onim oblastima u kojima ne moraju, čitava firma će se lakše nositi sa nekim izmenama koje se mogu desiti i svima će biti mnogo lakše da se prilagode i preuzmu deo odgovoronosti ili posla. Dobri zaposleni su od izuzetnog značaja za uspeh svake kompanije, pa je zbog toga veoma važno da se osete cenjeno i poštovano na poslu, ali i da mogu da računaju na vas. I vama će u teškim vremenima značiti da oko sebe imate stabilan i uigran tim, pa se potrudite da vaši zaposleni budu zadovoljni i da ih zadržite na radnom mestu.

Kako da postanete fleksibilni?

Čak i ako ne spadate u osobe koje lako prihvataju promene, postoje neke stvari koje možete da učinite kako biste se lakše nosili sa neočekivanim situacijama i kako biste bili sigurni da će vaš posao ostati stabilan šta god da se dogodi. Ovo znači da ćete, bar u početku, veoma često morati da izađete iz svoje zone komfora, ali su benefiti svakako vredni toga. Imajte uvek na umu šta je vaš cilj i kako ste zamislili da dođete do njega, ali budite spremni na to da i ovde napravite neke izmene, makar privremene, u skladu sa okolnostima u kojima se nalazite. S obzirom na to da će se ponekad vaši ciljevi menjati i vaša biznis strategija će morati da pretrpi neke izmene. Pokušajte da radite na svojim reakcijama na nepredviđene i stresne događaje, budući da je način regovanja najčešće samo navika, i nešto što uz trud i rad može da se koriguje. Ukoliko budete imali pozitivniji pristup ka promenama, lakše ćete se suočavati sa njima i uspećete da svaku situaciju preokrenete u svoju korist. Pratite sve novosti i trendove na tržištu, ali obratite pažnju i na ono što vam govore vaši klijenti, kako biste mogli da procenite gde bi to trebalo da budete fleksibilniji i kako da se prilagodite novonastaloj situaciji.

Koliko god da je vaša fleksibilnost važna, nikad ne zaboravite da su neke stvari van vaše kontrole i da ne možete na sve da utičete. Biti fleksibilan u poslu pre svega znači da ćete čak i onda kada još uvek ne postoji nikakav problem, biti otvoreni za isprobavanje novih načina poslovanja koji će možda biti efikasniji i produktivniji od onoga što ste do sada radili. Ukoliko budete imali takav pristup radu, vaš lični napredak, ali i uspeh vaših zaposlenih i vašeg biznisa je neizbežan.

(Visited 1.051 times, 1 visits today)