Izvori finansiranja za preduzetnike

Izvori finansiranja za preduzetnike

Smatra se da je preduzetništvo ključ ekonomskog razvoja, kao i da mala i srednja preduzeća donose najveći broj radnih mesta. Zato se u preduzetništva ulažu sredstva, znanje i energija, a posebno su važni izvori finansiranja kao vid podrške. U ovom neizvesnom vremenu, neočekivanih promena na lokalnom i globalnom nivou koje je izazvala pandemija virusa Covid-19, možemo slobodno reći da su ekonomsko pogođeni najviše preduzentnici, mala i srednja preduzeća. Vlada republike Srbije usvojila je niz mera pomoći, a na temu primene Uredbe koja definiše ove mere organizovali smo, u jeku diskusije oko primene pomenutih mera, vebinar sa nekim od najboljih stručnjaka – knjigovođa u zemlji Draganom Marić i Milenom Rančić. Snimak vebinara dostupan je u našoj bazi znanja i pozivamo vas da ga pogledate OVDE obavezno ukoliko ste se opredelili za korišćenje mera državne pomoći privatnom sektoru. 

Međutim, pored mera pomoći Republike Srbije postoje i druge opcije za finansiranje preduzetnika, koje su dostupne stalno a u narednom periodu će biti na različitim nivoima intenzivirane. Dalje u tekstu prikazali smo listu neke od najznačajnijih dostupnih izvora finansiranja u našoj zemlji, kako biste na jednom mestu imali uvid u sve mogućnosti koje su vam dostupne.

Izvori finansiranja kroz državne i pokrajinske fondove

Prvi koji ćemo izdvojiti je Fond za razvoj Republike Srbije. Misija fonda je da bude pouzdan partner privrede i da doprinese njenom rastu i razvoju. Fond nudi veliki broj različitih kredita kao i mogućnost prijavljivanja za projekte dizajnirane da pomognu preduzetnicima, a mogu nuditi i bespovratna sredstva. Posebno izdvajamo dostupne: Start Up kredite, investicione kredite sa niskom kamatnom stopom, kao i kredite za održvanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim uslovima usled pandemije Covid-19.

Da biste se prijavili za neki od ponudjenih kredita potrebno je da ispunjavate određene uslove, kao i da dostavite potrebnu dokumentaciju. Stoga Vam savetujemo da konkursnu dokumentaciju uvek dobro proučite i da se posavetujete sa svojim knjigovođom kako biste procenili da li i koji kredit najbolje odgovara Vašim potrebama. 

Pored republičkog, tu je Razvojni fond Vojvodine, koji takođe nudi pomoć i kredite preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima.

Razvojna Agencija Vojvodine nudi različite programe finansiranja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kao i trenutne aktuelne konkurse Evropske Unije. Poseban akcenat stavljaju na inovacije i tehnološki razvoj, uz mere podrške privrede, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnog razvoja. 

Sledeći na našoj listi je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Pokrajinski sekretarijat redovno objavljuje različite konkurse za koje se možete prijaviti ukoliko ispunjavate uslove navedene u izabranom konkursu. Nude se bespovratna sredstva u vidu predračuna, ponude ili predugovora ili na principu refundacije, a visina dodeljenih sredstava zavisi od konkursa i namene. 

Pored gore navedenih pojedinačnih tela republike ili pokrajine, dobar izvor infromacija o aktuelnim konkursima i kreditima za pomoć preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima su svakako i Ministarstvo privrede sa javnim pozivima, ili lokalne samouprave i gradske uprave koje možete pratiti i pretraživati shodno vašoj lokaciji. 

Unija poslodavaca je takođe interesantna izvor, kao nestranačka i nevladina organizacija poslodavaca koja u saradnji sa mnogim drugim nevladinim organizacijama i Evropskom Bankom pravi projekte za podršku preduzetnika, osnaživanja žena u preduzetništvu, ali i istraživanja u ovim oblastima da bi se dobila najbollja slika potreba preduzetnika i budućih preduzetnika. 

Banke, fondovi i organizacije Evropske Unije

Izvori finansiranja za preduzetnike 

Institucije Evropske unije koje sprovode programe podrške namenjene MSP u Srbiji su Horizont 2020 (podnosi se direktna aplikacija za grantove i nabavku imovine), Cosme (realizuje se preko banaka partnera ili investicionih fondova, a obuhvata kreditna sredstva, garancije i dokapitalizacije) i IPARD (u formi bespovratnih sredstava i sprovodi ga Uprava za agrarna plaćanja). Obim finansiranja dostupan putem EU fondova je značajan, a sam proces apliciranja

se najčešće realizuje putem posrednika – nadležnih ministarstava, finansijskih

institucija i slično

Banke su sledeća opcija jer nude razne vrste kredita preduzetnicima. Kod većine poslovnih banaka preduzetnici mogu dobiti kredite samo ako posluju najmanje 12-15 meseci, uz uslove obezbeđenja (menice, hipoteke, itd), u iznosu od oko 5.000 eura, uz kamatne stope koje se razlikuju od banke do banke. Posebne programe za male biznise i preduzetnike imaju skoro sve poslovne banke u Srbiji. Sada možemo reći da sve više banaka uvodi opcije kreditiranja i početnika u biznisu, kroz Start up kredite.

Evropska banka za obnovu i razvoj, u saradnji sa mnogim donatorima, u Srbiji za cilj imaju da pojačaju ulogu i konkurentnost privatnog sektora, da učvrste sektor bankarstva produbljujući finansijsko posredovanje i razvijaju održive i efikasne uslužne programe i energetsku efikasnost. Ono što se najviše ističe je ulaganje u projekte kroz kredite, akcije i garancije. Krediti Evropske banke za obnovu i razvoj su primarno namenjeni investicionim projektima i predlažemo Vam da se detaljno informišete, ukoliko Vam je potrebna ovakva vrsta pomoći, jer se pored samog kredita može dobiti i kompletna podrška u procesu sprovođenja investicije. Posebno izdvajamo mogućnost investicije u opremu i softvere za poslovanje. Ako Vas interesuje uvođenju ERP rešenja u svoje poslovanje, a u toj odluci bi Vam pomogla BESPOVRATNA finansijska podrška istražite opcije koje nudi Evropska banka za obnovu i razvoj (ERBD).

Preduzetnički i startup portali

Pored državnih i pokrajinskih konkursa, važno je takođe pratiti startup i preduzetničke portale gde možete dobiti veliki broj informacija koje mogu biti korisne kada tražite odgovarajuće izvore finansiranja za vaše preduzeće – izdvajamo neke od najvećih u našoj zemlji.

Startit je pokret koji za cilj ima da napravi zdravo i uspešno društvo, tako što informiše, obrazuje i povezuje svoje korisnike sa različitim mogućim prilikama. Startit pruža prilike za učestvovanje u programima za dodatno obrazovanje ili obuku za osnivanje preduzeća i startup-a, dalji rast i unapređenje i inovacije i digitalizaciju biznisa. 

Impact Hub je takođe hub i udruženje koje pruža podršku osnivačima startup-a sa fokusom na ubrzani rast biznisa. Deo su globalne mreže koja organizuje događaje i spaja startupe sa mentorima i investitorima u cilju osnaživanja i pružanja novih prilika za obuke, finansiranje i podršku. 

Kao što možete da vidite, postoji veliki broj opcija za finansiranje Vašeg preduzeća, kroz državne institucije, banke, projekte i konkurse. Opcije su mnogobrojne, a kroz razne startup organizacije i programe možete dobiti edukaciju potrebnu za apliciranje za dodeljivanje finansijskih sredstava. Dostupnost informacija je na nekoliko klikova, a izbori veliki, Vaše je da se pripremite, proverite da li ispunjavate uslove i ako to ne činite trenutno, kako da dođete do momenta da ih ispunjavate i da pripremite svu potrebnu dokumentaciju i odaberete opciju koja vam najviše odgovara

(Visited 4.771 times, 1 visits today)