Kada se izdaju eFakture a kada ne – matrica primera

Već je poznato da je sistem eFaktura počeo sa radom 01.05.2022. godine, i to kroz tri faze:

  • Faza I – izdavanje faktura od strane javnog sektora i privatnog sektora ka javnom sektoru
  • Faza II – izdavanje faktura od strane javnog sektora privatnom sektoru
  • Faza III – izdavanje faktura unutar privatnog sektora

Među korisnicima sistema eFaktura (SEF) nalaze se 3 velike grupe:

  • subjekti javnog sektora
  • subjekti privatnog sektora (obveznici PDV-a)
  • dobrovoljni korisnici (pojedine privatne firme koje nisu u sistemu PDV-a, ali su se prijavile da koriste SEF)

Pored ovih osnovnih pravila, javljaju se brojna pitanja da li je u pojedinačnim slučajevima potrebno izdati elektronsku fakturu.

U ovom postu pokušaćemo da sumiramo različite slučajeve u tabeli.

Da bi informacije bile korisne, u tabeli dodajemo i obavezu prikazivanja podataka u elektronskoj evidenciji obračuna PDV-a (EEO PDV), koja će takođe funkcionisati u okviru SEF-a.

 

Poslednji primer je posebno interesantan kada se u ulozi primaoca fakture javlja firma koja nije u sistemu PDV-a. Ako pretpostavimo da će i ove firme biti dužne da PDV obavezu po osnovu internog obračuna na primljene strane fakture, po kojima je realizovan promet za koji se prema članu 12. Zakona o PDV-u smatra da je ostvaren u Srbiji, registruju na SEF-u u okviru elektronske evidencije obračunatog PDV-a, sledi da će samo zbog ovakvih računa, ove firme biti dužne da se registruju na SEF kao dobrovoljni korisnici. Nakon registracije, ove firme se po obimu obaveza izjednačavaju sa ostalim korisnicima SEF-a. Može se desiti da, samo zbog jednog primljenog inostranog računa, firma „zaradi“ sve dužnosti koje su namenjene subjektu privatnog sektora iz Zakona o elektronskom fakturisanju.

 

Izvor: Experta doo Beograd, Marija Đorđić

(Visited 3.590 times, 1 visits today)