Kako da pretvorite preduzetnički san u biznis plan?

preduzitenik

Iza svakog biznisa stoji ideja! Ali šta je ideja bez akcije? Samo san. Upravo je nedostatak znanja ili inicijative ono što spreči buduće preduzetnike da se pokrenu i realizuju svoju ideju. U ovom članku želimo da Vam predstavimo kako da na najlakši i najbrži način pretvorite Vaš preduzetnički san u biznis plan, jer upravo tu počinje Vaša poslovna priča.

Možemo reći da je biznis plan putokaz, odnosno mapa koja će Vas voditi ka uspehu u poslovanju. Mi bismo rekli da bez biznis plana i nema dobrog starta, nema biznisa. Onaj ko ne zna kuda ide, teško da će tamo stići, zar ne? Pored toga, biznis plan je svakako dokument koji Vam omogućava i da obezbedite početni kapital za Vaš biznis.

Možemo slobodno reći da je biznis plan neophodan svima – i onima koji razmišljaju da započnu biznis i onima koji već posluju.

Kako do dobrog biznis plana?

Problem sa kojima se susrećemo na samom početku jeste – a kako napisati biznis plan?! Mi Vas uveravamo da to nije tako teško i da ne zahteva posebne literarne sposobnosti. Naprotiv, biznis plan je dokument koji ima definisanu strukturu i uz malo sistematičnog i strateškog razmišljanja, istraživanja, a možda i stručne pomoći u segmentima koji Vam nisu jača strana, vrlo lako možete doći samostalno do Vašeg biznis plana. Mi smo tu da Vam, makar kratkim savetima pomognemo.

Koji su to elementi biznis plana

Na početku izuzetno je važno da Vaš biznis plan dočara Vaš san. Da prenese emociju i goruću želju. Da istakne na koji način Vaš proizvod ili usluga rešava problem ciljne grupe – potrošača kojima je namenjena. Budite direktni, jasni i koncizni. Biznis plan nije roman koji će neko čitati uz kafu, to je poslovni dokument koji treba da zainteresuje nekoga da uloži novac u Vašu ideju ili da Vam posluži da jasno znate u kom pravcu Vaša poslovna ideja treba da ide. Pored opisa ideje i predstavljanja Vaše priče, jako je važno da prikažete brojke. Da uradite potrebne analize i predviđanja, da pokažete ozbiljnost i jasno definište plan akcije.

Sve ovo staje u nekoliko stranica i nekoliko ključnih elemenata koje svaki biznis plan sadrži. To su:

 

1. Naslovna strana

Treba da sadrži: naziv preduzeća, logo, adresu i kontakt, ali i naznaku da je dokument poverljive prirode i da se ne može dati nikome bez prethodne dozvole. Potrudite se da naslovna strana izgleda profesionalno i jasno, ona je prvi utisak o Vašem novom biznisu.

 

2. Sadržaj

Kao i kod svakog dokumenta ovakvog tipa, potrebno je prikazati strukturu dokumenta kako bi se čitalac lakše snalazio.

 

3. Sažetak

Verujte, jedan od najvažnijih elemenata biznis plana. Mnogi korisnici (potencijalni investitori, partneri, prijatelji), možda neće čitati Vaš ceo biznis plani i zato u rezimeu treba da dobiju sve značajne informacije i to u dovoljnoj meri. Ukratko predstavite Vašu ideju, viziju, ali naznačite i kako Vi planirate da ostvarite Vaše zamisli.

 

4. Profil firme

Ukratko opišite Vašu buduću ili firmu sa kojom poslujete. U ovom segmentu se nalaze formalni, ali i ostali podaci koji upućuju korisnika da stekne utisak o Vašem poslovanju. Ovde treba da odgovorite na pitanja kao što su: Koji je naziv Vaše firme? Gde se nalazi? Kakva je vlasnička struktura? U kojoj fazi razvoja se nalazite? Na kom tržištu poslujete? Kojoj ciljnoj grupi je namenjen Vaš proizvod ili usluga i slično.

 

5. Opis proizvoda/usluge

Kao što smo već napomenuli, važno je da Vaš proizvod ili uslugu predstavite iz ugla Vaših potrošača. Da predstavite njih, tržište i industriju u kojoj nameravate da poslujete. Opišite proizvodni proces, nabavku i isporuku Vaše usluge. Istaknite Vaše prednosti. Naravno, podrazumeva se da ste prethodno razmišljali i istraživali ove teme kako biste se koncizno i jasno predstavili.

 

6. SWOT analiza

Detaljno istraživanje tržišta je najvažniji deo u razvoju biznis plana. Kroz SWOT analizu istaknite prednosti Vašeg proizvoda/usluge, pokušajte da osvestite slabosti, kao i potencijalne pretnje koje mogu ugroziti realizaciju Vaše ideje, a pre svega istražite sve mogućnosti. Koliko kod detaljno i dugo da se bavite SWOT analizom nećete obuhvatiti sve moguće opcije, ali je izuzetno važno da ćete imati početnu tačku. Biznis plan je svakako živ dokument, koji ćete u toku poslovanja nadograđivati i uvek mu se vraćati. Dok ne krenemo dalje, pozivamo Vas da preuzmete još par saveta koji će Vam pomoći da kreirate izvanredan biznis plan.

 

baner biznis plan

 

7. Marketing plan

Kroz marketing plan prikažite Vaše namere u pogledu promocije i prodaje Vašeg proizvoda ili usluge. Na koji način nameravate da se pozicionirate na tržištu i izdvojite u odnosu na konkurenciju. Prikažite kreativni okvir, Vaše ciljne grupe, na koji način i kojim putem ćete komunicirati sa budućim potrošačima, definišite ciljeve i konretne zadatke. Iznad svega, budite realni po pitanju budžeta kojim raspolažate i pametno ga iskoristite.

 

8. Operacioni plan

U okviru operacionog plana pokažite koliko ste ozbiljni u sprovođenju Vaše ideje u delu. Ova segment treba da pokaže konkretne korake i aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja Vaših ciljeva.

 

9. Menadžment i organizacija

Bilo da sami krećete u biznis ili već imate tim ljudi sa kojima radite, u ovom segmentu istaknite Vaše ekspertize, uloge u timu, ali i na koji način zajedno funkcionišete. Prikažite Vašu firmu kroz Vaše ljude.

 

10. Finansijski plan – budžet

Složićemo se da je finansijsko planiranje uvek najzahtevniji deo poslovanja. Na samom početku verovatno se nećete najbolje snalazii, ali je važno da pokažete da ste svesni da je cilj biznisa da bude profitabilan i da znate na koji način ćete upravljati Vašim poslovanjem u finansijskom smislu. Za početak dovoljno je da definišete početne troškove i okvirnu projekciju tokova novca (Cash flow). Na osnovu finansijskog plana Vaš investitor proceniće da li se njemu isplati ulaganje u Vašu ideju!

 

11. Plan vremena zadaci

Terminski plan sprovođenja aktivnosti je obavezan deo svake strategije. Da biste uspeli da ostvarite Vaše ciljeve definišite i vremenski okvir u kome ćete se baviti određenim aktivnostima i prikažite korake ka postizanju tih ciljeva. Navedite ko je odgovoran za sprovođenje ciljeva i aktivnosti, kada se planira početak a kada završetak koje aktivnosti. Najčešće se vremenski okvir definiše na period od godinu dana, pa se kroz mesečne i kvartalne planove razlažu planirane aktivnosti.

 

12. Kontrola i evaluacija

Izuzetno važan segment biznis plana je i definisanje ključnih indikatora uspeha – pomoću kojih alata i na koji način ćete meriti uspeh i realizaciju Vaše ideje. Takođe, ovo omogućava i Vašim investitorima da prate Vaše aktivnosti.

 

13. Prilozi

U priloge spadaju tabele, rezultati istraživanja, planovi, ugovori, fotografije i sve ono što smatrate da je relevantno da podrži Vašu biznis ideju.

Materijalizacija ideje

Nadamo se da će Vas ove kratke smernice ohrabriti da Vašu ideju „stavite na papir“, da je predstavite i uobličite kako biste bili spremni da se upustite u tržišnu utakmicu.

I na kraju, ukoliko je Vaša biznis ideja atraktivna i zahteva posebna ulaganja, biznis plan je pravo sredstvo koje će Vam pomoći, a svakako je neophodno u traženju investicija. U svakom slučaju, sigurni smo da ćete kroz pisanje biznis plana naći načina da oživite Vašu ideju i pokrenete ili unapredite Vaš biznis.

Ako imate neke nedoumice ili želite da podelite sa nama Vaše iskustvo, biće nam vrlo drago da pročitamo Vaš komentar.

Srećno!

(Visited 1.409 times, 1 visits today)