Kako možete smanjiti troškove održavanja račuvodstvenih softvera – da li znate šta je Cloud?

cloud services

Cilj svakog poslovnog subjekta, bez obzira kojom delatnošću se bavi jeste minimizacija troškova poslovanja i maksimizacija učinka. Savremeni trendovi digitalizacije i automatizacije poslovanja i obrade podataka ovaj cilj čine veoma realnim, a njihovo kombinovanje sa Internetom čine ga i izvodljivim. O čemu je tačno reč?

Sigurni smo da se svakodnevno susretnete sa situacijom da oko sebe imate brdo papira, izvoda, faktura, pune police registara, i vrlo dobro znate kakav bi problem nastao ukoliko bi se slučajno neki od tih dokumenata zagubio. U brojnim granama poslovanja čuvanje podataka se već duže vreme obavlja na Internetu, radi lakšeg pregleda i pristupa podacima, a razvojem programa koji svoje funkcionisanje zasnivaju na Cloud servisu ovo je omogućeno i za granu računovodstva.

Šta je cloud i kako on doprinosi boljem poslovanju?

Cloud ili oblak je internacionalni naziv za uslugu skladištenja podataka. On omogućava kompanijama da koriste računarske resurse, poput memorije (skladišta) ili aplikacija, kao uslužni program, umesto da izgrade i održavaju računarsku infrastrukturu u samom preduzeću. 
Njega bismo veoma lako mogli uporediti sa električnom energijom. Naime i električna energija i Cloud su usluge koje se dostavljaju krajnjem korisniku sa udaljene lokacije od strane trećeg lica. Korisnici obe usluge plaćaju uslugu na mesečnom nivou i nemaju troškove instalacije i održavanja skupocene opreme, što znatno utiče na smanjenje troškova redovnog poslovanja.

Kada govorimo o upotrebi gore pomenute usluge u poslovanju preduzeća i računovodstvu, prva stvar koju možemo istaći jeste da njeno korišćenje omogućava da se svi uneti podaci čuvaju na udaljenom serveru kojem jedan korisnik ili više korisnika istovremeno pristupa preko Interneta. Računovodstveni softveri bazirani na pomenutoj tehnologiji, poput Minimax-a, obezbeđuju da nakon što se podaci unesu u njih pomažu računovođama u obavljanju tradicionalnih računovodstvenih operacija. Činjenica da se celokupan posao obavlja preko Interneta, pojednostavljenim procesom, ukazuje na velike uštede vremena, novca i ljudskih resursa koje se u preduzeću mogu ostvariti.

Prednosti cloud-a

1. Jednostavna upotreba

Cilj upotrebe Cloud servisa u računovodstvu jeste pojednostavljanje postupka evidencije podataka i već na samom početku njegovog korišćenja ovo ćete i uvideti. Kao što smo već istakli pomenuti servis podrazumeva da se se podaci čuvaju na udaljenom serveru što znači da je za njegovo korišćenje, pristup i obradu podataka potreban jedino pristup internetu. Dakle njegovo korišćenje ne zahteva nikakva posebna podešavanja, nadogradnje i održavanja na računarima korisnika.

2. Brz početak upotrebe

Uvođenje programa poput Minimaxa koji svoje poslovanje bazira na korišćenju Cloud usluge u poslovanje preduzeća veoma je jednostavno. Korisnički interfejs je u potpunosti prilagođen potrebama korisnika ,jednostavan je za učenje i spada u grupu user-friendly softvera. Uvođenje novih korisnika kao i određivanje njihovih ovlašćenja u programu veoma se lako može menjati od strane menadžera (admina) programa.

3. Bezbedno čuvanje i arhiviranje podataka

Serveri na kojima se čuvaju podaci su udaljeni od preduzeća i veoma su bezbedni. Podaci se čuvaju na više različitih servera i na različitim lokacijama kako bi se mogućnost gubitka podataka minimizirala. Ako biste podatke čuvali samo na Vašem računaru, u slučaju kvara na istom, svi ili većina podataka bi bili izgubljeni, dok se sa Cloud-om to ne može desiti. Za bezbednost vaših podataka brinu se sertifikovani provajderi, koji koriste napredne IT tehnologije, data centre i adekvatnu logistiku kako bi ispunili odgovarajuće standarde i zaštitili Vaše podatke.

Iako toga verovatno niste ni svesni, možda ste i sami već korisnici Cloud okruženja. Ukoliko koristite E-banking uslugu banke Vi ustvari koristite Cloud. Dakle ako svoj novac, koji je često vredniji od podataka, kontrolišete preko Cloud-a zašto isto ne biste uradili i sa podacima?

4. Fleksibilnost

Možda i najveća prednost Cloud-a kao računovodstvenog rešenja je fleksibilnost njegovog korišćenja. Korisnici servisa podacima mogu pristupiti u svakom trenutku, sa bilo kog mesta i na bilo kojem uređaju dokle god imaju pristup Internetu. Takođe, podacima može pristupiti i može ih obrađivati više korisnika istovremeno. Da biste stekli potpunu sliku o tome koliko su ovi programi fleksiblini, reći ćemo Vam samo da jedna od najvećih društvenih mreža – Facebook svoje funkcionisanje zasniva upravo na Cloud-u, koji mu omogućava da platformi istovremeno pristupi i da je koristi nekoliko miliona korisnika sa različitih krajeva sveta, koji su u mogućnosti da istovremeno unose informacije, modifikuju ih ili koriste.

Kako korišćenje cloud-a utiče na smanjenje troškova?

Sama činjenica da njegovo korišćenje ne zahteva uvođenje dodatne opreme kao ni dodatna instaliranja i nadogradnju servera dovoljan je pokazatelj kakve se uštede mogu ostvariti njegovom implementacijom. Korisnici nemaju potrebu za skupocenim serverima, i drugom skupom opremnom koju je potrebno nabaviti radi implementacije tradicionalnih softvera. Trošak implementacije ovih programa znatno su niži od tradicionalnih računovodstvenih softvera. Korišćenje ovakvih programa ne izlaže preduzeće dodatnim troškovima infrastrukture, održavanja i programskih nadogradnji i takođe minimizira rizik pogrešne investicije, jer se od korišćenja Cloud usluge može odustati u svakom trenutku.

Vreme je da pređete na cloud sistem

Sumiranjem iznetih performansi i prednosti korišćenja računovodstvenih programa zasnovanih na Cloud servisu u odnosu na tradicionalne računovodstvene softvere, možemo doći do zaključa da će njegova implementacija u Vaše poslovanje doprineti smanjenju troškova redovnog poslovanja, većoj produktivnosti rada, boljoj zaštiti podataka i njihovom jednostavnijem pristupu i manipulisanju. Ovakav računovodstveni program nesumnjivo će povećati efikasnost Vašeg poslovanja i svakodnevnog funkcionisanja.

Minimax je najjednostavniji računovodstveni program koji funkcioniše korišćenjem naprednih tehnologija, odnosno svoje poslovanje zasniva na Cloud sistemu. Pozivamo Vas da isprobate demo verziju Minimax programa i uverite se u njegov kvalitet kao i lakoću rukovanja programom.

(Visited 502 times, 1 visits today)