Ko je dužan da od 01.07.2022. godine prima elektronske fakture?

Ko je dužan da od 01.07.2022. godine prima elektronske fakture?

Sistem elektronskih faktura, državni servis koji se nalazi na adresi efaktura.gov.rs počeo je sa radom 01.05.2022. godine. Time je počela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura u Republici Srbiji. Od tog datuma, pravna lica i preduzetnici koji posluju sa javnim sektorom izdaju javnom sektoru fakture u elektronskoj formi. 

 

Naredna faza podrazumeva izdavanje faktura u drugom pravcu – od javnog sektora ka privatnom sektoru i njen početak biće 01.07.2022. godine. Subjekti javnog sektora po prvi put će izdavati i dostavljati subjektima privatnog sektora fakture za dobara i usluge u elektronskoj formi. Od tog datuma, možete očekivati da vam JP Elektroprivreda Srbije, JKP Infostan, Telekom Srbija AD i drugi subjekti javnog sektora umesto računa u papiru, putem pošte, dostave fakturu u elektronskom obliku, putem državnog portala efaktura.gov.rs. Ovako poslate fakture dužni ste da primite. Drugim rečima, izdavanje, slanje, primanje i čuvanje elektronskih faktura je obavezno, a ne opciono. Ne možete zahtevati od dobavljača da vam umesto elektronske fakture izda fakturu u papiru.

 

eracun

 

Ko je u obavezi da prima elektronske fakture? 

 

Neće sve firme biti dužne da od 01.07.2022. godine primaju elektronske fakture od javnog sektora. Ovu obavezu vaša firme ima ukoliko ste:

 

 • obveznik PDV-a;
  1. preduzetnici u sistemu PDV-a,
  2. fizička lica u sistemu PDV-a,
  3. privredna društva u sistemu PDV-a,
  4. sva druga lica u sistemu PDV-a koja ne spadaju u javni sektor (opšti nivo države i javna preduzeća),

 

 1. dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura (SEF-a) – vaša firma nije obveznik PDV-a, ali ste morali da se registrujete na SEF, jer izdajete fakture subjektima javnog sektora od 01.05.2022. godine.

 

Ko mora, a ko ne mora da šalje i prima fakture putem SEF-a:

 

 • Firme koje nisu u sistemu PDV-a, niti prodaju dobra i usluge subjektima javnog sektora (opšti nivo države i javna preduzeća) nisu dužne da se registruju na SEF, niti da primaju fakture u elektronskom obliku.
 • Firme koje su u sistemu PDV-a dužne su da se registruju na SEF i da od 01.07.2022. godine primaju fakture koje im preko SEF-a pošalju subjekti javnog sektora i drugi korisnici SEF-a koji pripadaju privatnom sektoru.
 • Firme koje nisu u sistemu PDV-a, ali su tokom maja i juna izdale barem jednu fakturu javnom sektoru i zbog toga se registrovale na SEF (dobrovoljni korisnici) dužne su da od 01.07.2022. godine primaju fakture koje su im poslate preko SEF-a od strane drugih korisnika (iz javnog i privatnog sektora).

 

Ukoliko se vaša firma nalazi na spisku obveznika Sistema elektronskih faktura (SEF-a) prvi korak koji treba da preduzmete jeste da se registrujete na sajtu efaktura.gov.rs. O registraciji i radu sa sistemu pišemo u nastavku.

 

elektronske fakture

 

Kako da pristupim sistemu eFaktura?

 

Dakle, da bi bili u mogućnosti da ispune svoju obavezu, lica obavezna da prime elektronsku fakturu moraju se registrovati na SEF do 01.07.2022. godine. Ovo ne važi za dobrovoljne korisnike, s obzirom da su oni ovaj korak već obavili i ne treba da ga ponavljaju.

 

Prvu registraciju na SEF mora da obavi zakonski zastupnik (preduzetnik ili direktor privrednog društva). Preduslov za registraciju jeste da zakonski zastupnik ima otvoren nalog na portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs. 

Na ovom državnom servisu vrši se identifikacija zakonskog zastupnika. Identifikacija se može obaviti pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata (elektronskog potpisa) koji je izdat od strane jedne od sertifikacionih kuća:

 • JP Pošta Srbije
 • Privredna komora Srbije
 • MUP
 • Halcom
 • E Smart Systems

 

Svaka od ovih sertifikacionih kuća izdaje podjednako kvalitetne sertifikate. U MUP-u možete aktivirati sertifikat na samoj ličnoj karti, ukoliko posedujete čipovanu ličnu kartu i ovaj postupak je besplatan. Kod ostalih sertifikacionih tela nabavka sertifikata se plaća. Sertifikat možete biti na pametnoj kartici ili USB stiku. Ukoliko se odlučite za elektronski potpis na pametnoj kartici (npr. na ličnoj karti) biće vam potreban i čitač kartica.

 

Pre prve upotrebe, sertifikat morate instalirati i podesiti za rad.

 

Ukoliko iz bilo kog razloga ne možete ili ne želite da se identifikujete sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, za potrebe registracije možete koristiti mobilnu aplikaciju ConsentID. Za identifikaciju uz pomoć mobilne aplikacije potrebni su vam kredencijali koje možete dobiti u ispostavama Pošte Srbije.

 

Takođe, možete koristiti i mešavinu ova dva pristupa – prvi put se logovati kvalifikovanim elektronskim sertifikatom direktora, preuzeti parametre za ConsentID aplikaciju, i dalja logovanja na portal bazirati na korišćenju aplikacije za mobilni telefon.

 

Detaljno uputstvo o registraciji na SEF možete pronaći ovde. Uputstva za privatni sektor počinju na 173 stranici dokumenta.

 

Kroz Minimax program možete formirati, slati i primati elektronske fakture. Ova opcija je integrisana u okviru programa bez obzira na odabrani paket, tako da već od najmanjeg paketa možete povezati svoju firmu sa SEF-om putem Minimax-a i direktno unositi i preuzimati fakture. Više o svemu pogledajte ovde.

 

Izvor: Experta knjigovodstvo i konsalting

 

(Visited 4.715 times, 1 visits today)