Organizacija poslovanja kada rastete – od preduzetnika do preduzeća

Od preduzetnika do preduzeca - Minimax

Stvaranje novog biznisa je zahtevan proces koji zahteva puno strpljenja i upornosti, ali i veliku želju za napredovanjem. Svako veliko preduzeće nastalo je od jedne ideje, jednog preduzetnika i ljudi koji su bili spremni da na toj ideji rade.

Ipak, u današnje vreme kada je tržište nestabilno i kada se okolnosti i načini poslovanja menjaju iz dana u dan, načiniti korak od preduzetnika ka preduzeću predstavlja veliki rizik. Ulaganja su velika a rezultati nesigurni. Uz to, često postoji mogućnost da ćete naići i na nerazumevanje vašeg okruženja zbog straha od neuspeha. Iako su prepreke brojne i na prvi pogled vas mogu i odvratiti od ideje da ulažete u svoje poslovanje, bitno je da imate pred sobom jasnu viziju o tome šta želite da postignete u svom poslu, ali i da ne zaboravite razloge zbog kojih ste uopšte i počeli njime da se bavite. Postavite svoje ciljeve jasno i definišite šta je to što želite da ostvarite i na koji način. Potpuno je prirodno da će vremenom vaš posao, ukoliko se njime bavite posvećeno i u njega ulažete, napredovati i da će kad-tad morati da dođe do promena u načinu poslovanja. Zato ne dozvolite da vas ove promene uplaše, već se informišite na vreme i učinite sve da osigurate uspeh vašeg biznisa. 

Prednosti i mane preduzetnika i preduzeća

Jedna od osnovnih razlika između preduzetnika i preduzeća sa kojom ćete se susresti već na samom početku jeste dokumentacija koja je neophodna za njihovo osnivanje. Proces osnivanja preduzetničke radnje nešto je jednostavniji i jeftiniji od osnivanja preduzeća, pa je zato i razlog zašto se mnogi odlučuju da ostanu na nivou preduzetnika. Kako biste osnovali preduzetničku radnju neophodno vam je da imate:

 • Registracionu prijavu
 • Taksu za osnivanje
 • Primerak uplatnice
 • Kopiju lične karte

Sa druge strane, za osnivanje jednog preduzeća biće vam potrebni:

 • Registraciona prijava
 • OP obrazac
 • Kopija lične karte
 • Primerak uplatnice
 • Overeni akt o osnivanju
 • Potvrda o uplati novčanog kapitala
 • Troškovi osnivanja privrednog društva

Od preduzetnika do preduzeca - Minimax

Sasvim je jasno da ćete se, ukoliko ostanete preduzetnik, baviti sa manje papirologije, ali će i troškovi registracije, promene ili likvidacije biti dosta niži i jednostavniji za preduzetnike nego za preduzeća. Iako je proces registracije preduzetnika lakši i jeftiniji, preduzetnik za sve odgovara svojom ličnom imovinom, dok kod preduzeća to nije slučaj. Za poreske obaveze on čak odgovara i imovinom punoletnih članova domaćinstva, dok osnivač preduzeća za obaveze istog odgovara samo upisanom imovinom, a ne svojom ličnom ili imovinom punoletnih članova porodice. Takođe, preduzetnici mogu biti oporezivani paušalno, dok preduzeće to ne može. Kazne za prekršaje najčešće su bar duplo manje za preduzetnike nego za preduzeća. Prilikom isplate ostvarene dobiti preduzetnik ne plaća nikakav dopunski porez, dok preduzeće plaća 15% poreza na bruto prihod od kapitala. Zbog svih ovih razloga, ali i zbog lične nesigurnosti i straha, mnogi ljudi ostaju na nivou preduzetnika i boje se da svoje poslovanje prošire. Ipak, nekada je to jednostavno nemoguće jer se posao sam po sebi širi i napreduje, pa bi trebalo uzeti u obzir i sve dobre strane koje status preduzeća nosi sa sobom. Za početak, neće sva odgovornost o donošenju odluka i pravcu u kom će se biznis kretati biti na vama. 

Za razliku od preduzetnika koji sve obavlja sam, u preduzeću postoji čitav tim ljudi koji su zaduženi za vođenje posla i koji imaju jasno podeljene i definisane odgovornosti.

Na taj način, svako će moći da pruži maksimum u svojoj oblasti i tako doprinese boljem poslovanju. Pored toga, preduzeće dozvoljava i mogućnost partnerstva ili suvlasništva, što kao preduzetnik nikako ne možete, a što može imati dosta pozitivnog značaja i doneti mnoge olakšice. Isto tako, otvaraju vam se vrata ka ulaganju stranog kapitala, jer kao preduzeće imate mogućnost ulaganja investitora, dok kao preduzetnik sve obavljate sami. Iako u samom početku osnivanje preduzeća može delovati kao komplikovaniji korak, nesumnjivo je da ćete na ovaj način povećati obim poslovanja ali i steći veću prepoznatljivost, pa čak i kredibilitet. 

Promene koje vas čekaju na putu od preduzetnika do preduzeća

Od preduzetnika do preduzeca - Minimax

Ukoliko se odlučite da povećate svoj biznis i da ipak osnujete preduzeće, neminovno je da će doći do velikih transformacija. Voditi posao znači obraćati pažnju na niz najsitnijih detalja i pokušavati predvideti tokove poslovanja i posledice donetih odluka, što svakako nije lako kada sve radi jedna osoba i zaista može postati prevelik teret. Kada je u pitanju preduzeće ovaj teret deli se na više ljudi, međutim i tu postoje razlike u odnosu na broj zaposlenih u preduzeću. U manjim organizacijama zaposleni će uglavnom obavljati više poslova i njihova zaduženja neće biti toliko jasno definisana i često će se preklapati, ali će se i oni sami često boriti za firmu kao da je njihova, jer će funkcionisati kao prava zajednica.

U organizacijama koje broje više zaposlenih svako će imati jasno definisane zadatke i ciljeve i najčešće neće postojati tolika povezanost među zaposlenima, a motivacija za napredovanjem će se uglavnom svoditi isključivo na ličnu. U većim organizacijama zaposleni će biti podstaknuti da strogo prate protokole i da sve rade po savetu menadžmenta, dok je za manje tipično podsticanje na kreativnost i preduzimanje rizika. Kako kompanije budu rasle tako će se raditi i na kreiranju plana i niza vodiča i protokola kako bi se zaposleni usmerili na specifične i pojedinačne zadatke. Veliku ulogu u preduzećima igra i sektor za ljudske resurse, koji će donositi odluke o zapošljavanju ili otpuštanju radnika, pratiti njihov rad i snalaženje u kolektivu, ali i biti tu kao podrška svakom zaposlenom u problemima na koje može naići tokom izvršavanja radnih zadataka. Sve ovo u početku vam možda bude delovalo kao previše, ali do svih promena će doći postepeno i vremenom ćete se i sami navići na to da ne morate da donosite sve odluke sami i da nije sva odgovornost na vama. Ipak, to ne znači da će nivo posvećenosti i vašeg fokusa biti manji, samo će on sada biti drugačije usmeren. Prihvatite to da će način poslovanja morati da se promeni i da ćete neke poslove morati da prepustite ljudima, ili čak timovima ljudi, koji su stručni za to. Knjigovodstvo, menadžment, marketing i ljudski resursi samo su neki od poslova kojima se više nećete direktno baviti. Veliku ulogu u poslovanju i planiranju poslovanja ima informacioni sistem koji olakšava rad zaposlenima, skraćuje vreme obrade podataka i nudi sve potrebne izveštaje koji prate strateške ciljeve preduzeća. 

Takođe, moguće je da će se promeniti i vaše radno vreme, jer su preduzetnici skloni tome da uvek rade i da svoj posao posmatraju kao svoj život. Sada, imaćete mogućnost da odvojite poslovno od privatnog i da organizujete svoje vreme kako vam odgovara. Neke obaveze će vam se smanjiti, druge će se uvećati, ali je najbitnije da nikada ne gubite iz vida svoj cilj i viziju svoga poslovanja. Prepreke do uspeha su brojne, zato je bitno da se o svemu dobro informišete kako ne biste dopustili da vam oprečne informacije stvore dodatnu konfuziju.

Postavite svoje ciljeve jasno i definišite šta je to što želite od svog posla pre nego što se upustite u celu priču.

Iako na prvi pogled zahtevna, ova procedura prelaska iz preduzetnika u preduzeće uopšte ne mora da bude komplikovana i sasvim sigurno ne bi trebalo da bude nešto što će sprečiti vaš napredak.

(Visited 1.636 times, 1 visits today)