Pomoć preduzetnicima – subvencije za zapošljavanje radnika

Pomoć preduzetnicima

Opstati kao preduzetnik na izuzetno kompetitivnom tržištu, pogotovo u vreme pandemije, jedan je od izazova na koje zaista nije lako odgovoriti. U tako neizvesnim trenucima, kada je nemoguće tačno proceniti na koji način će se dalje kretati tržište, zapošljavanje novih radnika deluje kao rizičan korak. Pronalazak kvalifikovanih i odgovornih ljudi nije lak posao, a proširenje tima uvek predstavlja dodatan rizik. Kako biste unapredili vaš posao i zaposlili što veći broj ljudi neophodno je da ste na vreme i u potpunosti informisani o merama koje država sprovodi, kako ne biste došli u situaciju da neki konkurs koji bi vam mogao biti od koristi slučajno propustite.

I pored vaše želje da se na ove konkurse prijavite, ponekad nije baš jednostavno ispratiti koji su to konkursi trenutno aktuelni, niti proceniti na koje konkurse uopšte možete da se prijavite i da li za njih ispunjavate uslove. Veliki broj ovih programa propisuje određene subvencije za zapošljavanje radnika, koje mogu biti od ključnog značaja za razvoj, ali i opstanak vašeg posla. Kako bismo vam olakšali čitav ovaj proces, pripremili smo pregled konkursa i mera koje država sprovodi, a koje vam mogu puno pomoći da unapredite vaš posao i proširite tim kvalifikovanim i vrednim ljudima. 

 

Moja prva plata

 

Jedan od najnovijih programa koji je izazvao veliku pažnju kako preduzetnika tako i nezaposlenih mladih ljudi je svakako program Moja prva plata. Ovaj program osmišljen je kao program u trajanju od 9 meseci tokom kojih će se mlade osobe sa minimum srednjim obrazovanjem i bez prethodnog radnog iskustva osposobiti za samostalan rad, stičući kroz praksu sposobnosti, veštine, znanje i kompetencije bitne za rad. Za preduzetnika ovo znači da će uz naknadu države u iznosu od 20.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem i 24.000 dinara za lica sa visokim obrazovanjem, moći da dobije novog zaposlenog bez zasnivanja radnog odnosa.

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, te se tako svi mogu prijaviti, mada će prednost imati poslodavci iz privatnog sektora, a naročit prioritet će imati poslodavci iz devastiranih opština. Prijava za ovaj program se vrši online, a mogućnost prijave imaju kako poslodavci tako i kandidati. Prijavljivanje za poslodavce je već uveliko u toku, dok se prijave za kandidate očekuju od 1.10.2020.  do 15.10. 2020. godine, a konačna lista kandidata i poslodavaca po pozicijama će biti poznata tokom prve nedelje novembra. Zainteresovanost za ovaj program je zaista velika, te vam savetujemo da ne čekate sa prijavama već da se informišete i prijavite što ranije.

 

Podsticaji za zapošljavanje teže zapošljivih grupa

Pomoć preduzetnicima - Subvencija za zapošljavanje radnika 

Pored novog programa „Moja prva plata“ postoji veći broj konkursa koji se redovno održavaju a koji za cilj imaju povećanje stope zaposlenja, te se baziraju na raznim olakšicama koje je država ponudila kao pomoć preduzetnicima koji planiraju proširenje svoje kompanije.

Ono o čemu se posebno vodi računa jesu mere i podsticaji za zapošljavanje pripadnika teže zapošljivih grupa, pri čemu se pre svega misli na osobe sa invaliditetom, ali i na pripadnike nacionalnih manjina. U ovom slučaju, postoji čitav niz programa koji se redovno primenjuju u cilju smanjenja nezaposlenosti i omogućavanja lakšeg pronalaska posla, ali i radi sticanja  neophodnih znanja i veština koje bi omogućile lakše zaposlenje na određenom radnom mestu. Neki od ovih programa su:

 

  • Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima
  • Subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva
  • Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima
  • Program javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom 
  • Program stručne prakse 
  • Program sticanja praktičnih znanja
  • Program pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija
  • Program pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija
  • Program obuke na zahtev poslodavca
  • Pravo na olakšicu – Oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

Veliki broj ovih programa aktuelan je već godinama, a pruža zaista velike mogućnosti kako osobama iz teže zapošljivih grupa koje su u potrazi za zaposlenjem, tako i preduzetnicima koji na ovaj način mogu ostvariti razne pogodnosti prilikom zapošljavanja novog člana svog tima.  

Konkursi i programi lokalnih samouprava

Pored velikog broja programa koji  se realizuju na republičkom nivou postoji i određen broj podsticajnih mera koje sprovode lokalne samouprave, a koje su vremenom stekle veliku popularnost i redovno se primenjuju. Odlićan primer za ovo je i gradska uprava grada Novog Sada, koja je ove godine raspisala veliki broj konkursa za subvencionisanje pri zapošljavanju i samozapošljavanju.

Jedan od programa koje je ponudila gradska uprava grada Novog Sada jeste subvencionisanje poslodavaca za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji grada Novog Sada. Konkurs je zatvoren 24.7.2020. godine, a pravo učešća imali su svi poslodavci iz privatnog sektora za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Subvencije su dodeljivane jednokratno i to u iznosu od 200.000,00 dinara po otvorenom radnom mestu. Zpošljavanje je u ovom slučaju bilo na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, a prioritete za dodelu subvencije imali su poslodavci koji su zapošljavali nezaposlene iz kategorija teže zapošljivih.

Pored ovog programa Gradska uprava Novog Sada ponudila je i mogućnost subvencija za samozapošljavanje, a ovaj konkurs je zatvoren 21.8.2020. godine. Cilj je bio takođe zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a pomoć se ogledala u jednokratnim subvencijama u iznosu od 200.000,00 do 400.000,00 dinara uz obavezu obavljanja delatnosti najmanje 12 meseci. Ovaj program osmišljen je kao podsticaj mladim ljudima koji se odlučuju na korak ulaska u svet preduzetništva.

Sličan program ponuđen je ove godine i ženama na teritoriji ovog grada, jer su one mogle da se prijave na zaseban konkurs koji je takođe pružao subvencije u iznosu od 200.000,00 do 400.000,00 dinara za samozapošljavanje. Nezaposlene žene koje su bile na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje dobijale su ovu jednokratnu pomoć u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti i visine opravdanih troškova, a takođe su bile u obavezi da istu delatnost obavljaju najmanje 12 meseci od osnivanja.

Grad Novi Sad je takođe i ove godine ponovio već čuvene projekte za podsticanje zapošljavanja mladih ljudi, a to su program za realizaciju stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada i program za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji grada Novog Sada. Ova dva programa imaju veliku popularnost među mladima jer im omogućavaju lakši pronalazak prvog posla i sticanje neophodnih veština i znanja za obavljanje određene radne pozicije. Program stručne prakse obavlja se u periodu od šest do dvanaest meseci, i to za 100 lica sa visokim obrazovanjem i 20 lica sa srednjim obrazovanjem, bez zasnivanja radnog odnosa, dok se stručno osposobljavanje pripravnika obavlja u periodu od 12 meseci, a namenjen je licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje koji nemaju iskustvo u struci i aktivno traže posao. 

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam Autonomne Pokrajine Vojvodine istovremeno je pokrenuo i program za subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica u 2020. godini na teritoriji pokrajine, kao i program subvencionisanja samozapošljavanja u ovoj pokrajini za tekuću godinu, pružajući na taj način dodatne pogodnosti za proširenje poslovanja i smanjenje nezaposlenosti.

Olakšice u vidu oslobađanja od poreza i doprinosa

Pomoć preduzetnicima - Subvencija za zapošljavanje radnika

Pored konkursa za podsticaje zapošljavanja koji već postoje, država je donela i i mere za oslobađanje dela poreza kompanijama koje budu zapošljavale osobe koje nisu bile u radnom odnosu tokom 2019. godine. Ove mere uključuju i mlade koji se po prvi put zapošljavaju, a jedan od uslova za ostvarenje ovog podsticaja je da kompanija poveća broj svojih zaposlenih u odnosu na 31. decembar 2019. godine, a podsticaj može ostvariti i novoosnovano preduzeće.

Prema ovom planu preduzetnici će u tekućoj godini biti oslobođeni 70% poreza i 100% doprinosa za PIO, u 2021. godini 65% poreza i 95% doprinosa za PIO i u 2022. godini 60% poreza i 85% doprinosa za PIO. Pored ovih olakšica, država takođe nudi umanjenje osnovice poreza i doprinosa od 70% za mlade povratnike, odnosno osobe koje budu zasnovale radni odnos sa domaćim poslodavcem na radnom mestu, a pravo na ovo umanjenje može da se ostvari na pet godina od datuma zaključenja ugovora o radu, nezavisno od promene poslodavca.

Uslov je da se ta osoba sa zasnivanjem radnog odnosa nastani na teritoriji Srbije i ispuni uslov da se smatra njenim poreskim rezidentom. 70% manja osnovica poreza i doprinosa ostvariva je i za zapošljavanje povratnika i stranaca, a pravo na umanjenje osnovice može da se ostvari za period od pet godina od dana zaključenja ugovora o radu, takođe ispunjavajući uslov nastanjivanja na teritoriji Srbije. 

Broj programa i konkursa kojima se subvencionišu preduzeća za zaposlenje novih radnika je zaista veliki, ali je problem što se ljudi o njima često kasno ili nepotpuno informišu, te ili propuste rok za prijavu ili ne procene dobro za koje sve konkurse mogu da se prijave. Kako ne biste propustili mogućnost da ostvarite pogodnosti koje bi vam pomogle u vašem daljem radu i proširenju posla, izuzetno je važno da redovno pratite sve konkurse koji vam mogu biti od koristi i da se pravovremeno i temeljno informišete. A u radu, za obračun plata sa posebnim olakšicama, pomoći će vam pogram Minimax. 

(Visited 8.259 times, 1 visits today)