Poreske olakšice na zaradu prilika za proširenje kolektiva

Ukoliko imate sopstveni biznis i planirate da do kraja 2022. godine proširite kolektiv, ovaj tekst bi mogao da bude koristan podsetnik o pravima i mogućnostima koje do kraja godine možete da iskoristite. 

Cilj je da period zapošljavanja novih ljudi maksimalno olakšate korišćenjem subvencija koje daje država kroz vraćanje plaćenog poreza na zarade. Neke od subvencija datiraju čak i iz 2014. godine ali su produžene i dalje aktivne, a uvedene su i nove koje takođe nude dobre pogodnosti, zavisno od delatnosti firme, broja ljudi koje planirate da zaposlite, kao i od toga da li subvenciju uzimate za sebe kao osnivača firme ili za zaposlenog. 

Pre nego se osvrnemo na svaku od aktuelnih olakšica koje će važiti do 31.12.2022, važno je reći da vam korišćenje olakšica ili subvencija uvek može dati prostor za drugu vrstu ulaganja i investiranja, odnosno preusmeravanja finansijskih sredstava za druge pravce razvoja. Poznavanje mogućnosti datih subvencijama značajno je i zbog toga što je 2022. godina donela izmene u obračunu zarada.

Sve subvencije za zapošljavanje novih radnika kojih ćemo se podsetiti, definisane su Zakonom o porezu na dohodak građana, član 21 i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, član 45.

poreske-olaksice.jpg

PRVA subvencija (u Minimax-u se vodi kao: Subvencija za novozaposlene (član 21v ZPDG)) koja je već dobro poznata poslodavcima i koja se pokazala svrsishodnom, odnosi se na povraćaj doprinosa od 65, 70 ili 75%, u zavisnosti od toga koliko je osoba zaposleno po toj subvenciji. To znači da za 1 do 9 novozaposlenih dobijate nazad 65% povraćaja poreza i doprinosa, za 10-99 novozaposlenih 70%, a za 100 i više novozaposlenih sledi maksimalni povraćaj od 75%. Ovo je trenutno jedina važeća olakšica kod koje plaćate pun porez i doprinose a zatim podnosite zahtev da vam se naknadno vrate. Rok za povraćaj plaćenog poreza i doprinosa po zakonu iznosi 15 dana nakon podnošenja zahteva. 

Ukoliko planirate da iskoristite ovu subvenciju, dobro je znati prvi uslov a to je da lice koje želite da zaposlite pre zasnivanja radnog odnosa mora biti najmanje 6 meseci bez prekida prijavljeno u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili tri meseca, u slučaju pripravnika. Ovu subvenciju mogu da koriste i „stariji“ poslodavci, ali i oni koji su osnovani posle 31.3.2014. godine. Važno kod ove subvencije je to da ukoliko želite da je iskoristite do njenog samog isteka, 31.12.2022. i dobijete povrat novca za decembar, u tom slučaju morate izvršiti isplatu zarade za taj mesec.

poreske-olaksice.jpg

DRUGA subvencija (u Minimax-u se vodi kao: Subvencija za novozaposlene (član 21d ZPDG)) ili olakšica omogućava 75% povraćaja poreza i doprinosa u slučaju zasnivanja radnog odnosa za najmanje dva lica. Kao i kod prethodne subvencije, osnovni uslov je da se lice koje se zapošljava pre toga najmanje 6 meseci bez prekida vodilo kao nezaposleno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili tri meseca, u slučaju pripravnika. Olakšicu mogu da koriste i poslodavci koje su firme osnovali nakon 31.10.2015. Ono što treba znati kod ove subvencije jeste to da ukoliko poslodavac najpre zaposli jedno lice u uslovima propisanim subvencijom, a zatim kasnije, recimo sledećeg meseca zaposli i drugo lice koje ispunjava uslove, ima pravo za povraćaj poreza i doprinosa za ta lica od onog dana od kog su oba lica u radnom odnosu.

TREĆA olakšica (u Minimax-u se vodi kao: Subvencija po članu 21ž) na koju podsećamo odnosi se na kvalifikovano novozaposleno lice. Naime, lice stiče pod određenim uslovima status novozaposlenog kvalifikovanog lica i to pravo „nosi“ sa sobom do isteka roka za ovu olakšicu i kod eventualnog sledećeg poslodavca ako i poslodavac ispunjava određene uslove. Ovde postoje tri kategorije po kojima se lica kvalifikuju kao novozaposleni. 

  1. kategorija: u prvu kategoriju spadaju lica koja od 01.01.2019. do 31.12.2019. nisu bila u radnom odnosu, ali je lice u tom periodu moglo da bude preduzetnik. To lice je stupilo u radni odnos u periodu od 01.01.2020. do 30.04.2020. 
  2. kategorija: odnosi se na lice koje od 01.01.2019. do 30.04.2020. nisu bila u radnom odnosu niti su bila preduzetnici a zasnovali su radni odnos u periodu od 01.5.2020. do 31.12.2020. 
  3. kategorija: definiše lice koje od 01.01.2019. do 31.12.2021. godine nije bilo u radnom odnosu ali jeste bilo preduzetnik a zasnovalo je radni odnos u periodu od 01.01.2022. do 30.04.2022. 

Suština ove subvencije je da poslodavac ima pravo na oslobađanje od plaćanja 70% poreza i 100% doprinosa za zarade za određeni procenat ali u zavisnosti od toga kada je radnika zaposlio. U sledeće dve tabele pogledajte primer:

PRIMER 1: radnik zaposlen do 31.12.2021. primenjuju se puni procenti oslobođenja po godinama isplate zarade

poreske-olaksice

PRIMER 2: za radnika zaposlenog od 01.01.2022. primenjuje se procenat oslobođenja po godinama isplate zarade umanjen za 3%

poreske-olaksice-2

Posebne dve vrste subvencija (Subvencija po članu 21i) daju se za istraživanje i razvoj (odnosi se na subvencije za zaposlene) i za osnivače inovacionih delatnosti. S obzirom na to da se radi o specifičnim delatnostima, ove subvencije se ređe koriste, pa sve o pogodnostima koje obezbeđuju možete pogledati u detaljnoj prezentaciji koja, između ostalog, opisuje i gore navedene subvencije.

I na kraju, nova subvencija koja novozaposlenima osigurava veću zaradu, daje mogućnost oslobađanja 70% poreza iz zarade i 100% doprinosa (u Minimax-u se vodi kao: Subvencija po članu 21z). Uslovi za korišćenje ove subvencije podrazumevaju da lice koje želite da zaposlite od 01.01.2019 do 28.02.2022. nije bilo u radnom odnosu niti preduzetnik, a zasniva radni odnos od 01.03.2022. do 31.12.2022. Subvencija obavezuje da lice ostvaruje mesečnu zaradu veću od 76.500,00 dinara bruto, odnosno 55.556,50 neto. Rok trajanja ove olakšice je do zarada isplaćenih zaključno sa 31.12.2024. godine.

Pored navedenih subvencija, ukoliko ste poslodavac i razmišljate o novom zapošljavanju, možemo vam pomoći da dodatno olakšate proces obračuna zarada kroz naš jednostavan i maksimalno automatizovan program „Minimax“. Program, osim obračuna zarada omogućava zatvaranje elektronskog izvoda, spajanje platnih lista mejlom, ima direktnu vezu sa kadrovska.rs – web platformom za automatsku izradu i skladištenje kadrovskih dokumenata.

(Visited 4.805 times, 1 visits today)