Poreski tretman 13. plate i zašto je ona bitna za poslovanje

Poreski tretman 13. plate i zašto je ona bitna za poslovanje

Kraj godine je pred nama što za svako preduzeće znači podvlačenje crte i analizu svega postignutog u poslovnoj godini koju ostavljamo iza sebe. Za pojedine, ovo znači i isplaćivanje takozvane 13. plate svojim zaposlenima, mada se stiče utisak da takvih nema mnogo i da su oni ipak u manjini. Iako je nekad 13. plata bila gotovo podrazumevana, jer je bila simbol dobrog poslovanja i uspešnosti preduzeća, danas je ona nažalost nešto sa čim se u našoj zemlji susreće sve manji broj zaposlenih. U poslednje vreme, 13. plata postala je karakteristična isključivo za veoma jaka, uglavnom inostrana preduzeća, koja posluju u našoj državi. Sve češće poslodavci izbegavaju ovaj vid podsticaja svojih radnika, smatrajući dodelu 13. plate troškom koji preduzeće ne može da iznese. Ipak, dodela ovakve nagrade zaposlenima može imati velike efekte na njihovu motivisanost i produktivnost na poslu, pa nije loša opcija da je poslodavci ipak uključe u godišnji plan budžeta.

Kakav je poreski tretman 13. plate?

Ono što mnoge poslodavce u našoj zemlji muči i dovodi u nedoumicu jeste to što naš Zakon o radu zapravo 13. platu ne prepoznaje i ne definiše, odnosno ne nudi konkretan model njenog isplaćivanja, te se samim tim ostavlja slobodan prostor za nejasnoće da li se na nju plaćaju porez i doprinosi ili ne. Ovo je jedan od razloga zbog kojih preduzetnici odustaju i od razmišljanja o dodeljivanju 13. plate svojim zaposlenima, jer nisu sigurni kako da sprovedu čitav proces, pa ne žele da ulaze u dodatne komplikacije. S druge strane, postoje i oni poslodavci koji smatraju da će uz plaćanje poreza i doprinosa na 13. platu na kraju biti u prevelikom trošku, te se ipak odlučuju da svoje radnike uskrate za ovaj iznos. Nekada je u našoj državi, do izmene Zakona o radu iz 2014. godine, 13. plata imala karakter prihoda od kapitala, te se na nju nisu plaćali ni doprinosi ni porez. Kako je ovaj Zakon izmenjen, doneta je odluka da se može utvrditi učešće zaposlenog u dobiti koja je ostvarena u poslovnoj godini, međutim, ovo je moguće samo ukoliko se preduzetnik prethodno obavezao na to ugovorom o radu ili nekim drugi aktom. U zaradu se računa sve ono što se ostvari za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, kao i zarada po osnovu nagrada, bonusa i drugih primanja po osnovu radnog odnosa. Bitno je napraviti razliku između primanja zaposlenog po osnovu doprinosa poslovnom uspehu, što se smatra bonusom jer zavisi od rada zaposlenog, i primanja zaposlenog po osnovu učešća u dobiti poslodavca koja ne mora zavisiti samo od rada zaposlenog već i drugih faktora, pa ne predstavlja zaradu. Naravno, celokupna zarada uključuje i poreze i doprinose koji se na nju uplaćuju, dok učešće u dobiti ima drugi poreski tretman, jer kao što smo rekli ne predstavlja zaradu zaposlenog, pa se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Zbog čega je 13. plata značajna za poslovanje?

Poreski tretman 13. plate i zašto je ona bitna za poslovanje

13. plata je oduvek bila upravo ona plata koja je najviše radovala svakog zaposlenog jer je dolazila baš u pravo vreme – tačno pred praznike kada je svakom domaćinstvu i porodici najpotrebnija. Za svakog zaposlenog ovo je značilo da neće morati da brine o tome kako će provesti praznike i obradovati bližnje poklonima i znacima pažnje, ali i pohvalu od strane poslodavca kojom se pokazivalo da je njegov trud i rad u kompaniji primećen i cenjen.

Iako se od ove prakse u našoj državi polako odustaje i sve su ređi oni koji mogu da se pohvale 13. platom, činjenica je da ona ima veliki uticaj na motivaciju zaposlenih. Mada novac nije jedini faktor koji čini jedno radno mesto dobrim, finansijski aspekt i dalje igra ogromnu ulogu u tome kako zaposleni doživljava svoju poziciju u firmi i ulogu u napretku poslovanja. Pored toga, motivacijom zaposlenih podstiče se njihova zainteresovanost za posao i produktivnost, ali i smanjuje veliki broj slobodnih dana i odlazaka na bolovanje, kao i napuštanje firme, te se ovo može posmatrati i kao svojevrsno ulaganje u biznis, budući da nijedan posao ne može da napreduje ukoliko zaposleni nisu zadovoljni.

Smatra se da bi daleko veći broj poslodavaca davao svojim zaposlenima 13. platu kada bi na nju imao određene povlastice, odnosno ukoliko bi se ona prvenstveno zakonski prepoznala i regulisala, a zatim i pružila podrška poslodavcima u vidu smanjenja dažbina koje na nju plaćaju. S obzirom na to da su mnogi privatnici u toku ove godine, zbog epidemije izazvane kovid virusom, imali brojne probleme ne samo da isplate zaposlene, već i da ih zadrže i ne ukinu njihova radna mesta, olakšice u vidu smanjenja poreza i zakonskog regulisanja 13. plate bi značajno doprinele njihovoj mogućnosti da ih svojim zaposlenima i isplate. Budući da je 13. plata odlična motivacija svakom zaposlenom, ali i pohvala i izraz zahvalnosti za trud i rad uložen u ostvarivanje dobrih rezultata tokom poslovne godine, veruje se da bi ove izmene olakšale većem broju poslodavaca da svoje zaposlene nagrade i obraduju ovim prazničnim bonusom.

(Visited 5.770 times, 17 visits today)