Prednosti i mane fiskalizacije za mala preduzeća

prodavnice-fiskalizacija

Da li spremni dočekujemo primenu novog Zakona o fiskalizaciji? To je pitanje koje muči mnoge preduzetnike. Novi Zakon o fiskalizaciji je potrebno sprovesti do 30.04.2022. Uprkos mnogim pripremama, edukacijama i svim dobijenim informacijama, preduzetnici ne očekuju ove novine sa oduševljenjem. Koje su prednosti, a koje mane fiskalizacije za mala preduzeća – istraživali smo i pripremili odgovore za vas

 

Šta sve podrazumeva novi Zakon o fiskalizaciji?

 

Fiskalizacija je proces evidentiranja prometa robe i usluga I avansa u trgovini na malo uz pomoć fiskalnih uređaja. Ovakva evidencija obavezna je u poslovanju sa fizičkim licima, osim u izuzetnim slučajevima koje predviđa Zakon. Kada se promet ostvari, on se evidentira izdavanjem fiskalnog računa. Novi Zakon o fiskalizaciji širi opseg onih koji će morati da u svoje radnje i poslovanje uvedu fiskalni sistem naplate svojih usluga ili proizvoda. Najveću novinu predstavlja to da predmet fiskalizacije može biti i avans. Bitnu olakšicu predstavlja činjenica da više neće biti potrebna izrada dnevnih i periodičnih izveštaja, kao ni preseka stanja. Tokom tranzicionog perioda je moguće raditi i na starim fiskalnim kasama zato što Zakon o fiskalnim kasama prestaje da važi 01.05.2022. 

 

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa ukidanje postojećih fiskalnih kasa i uvođenje novih elektronskih fiskalnih uređaja. S obzirom na evidentni trošak za postojeće korisnike fiskalnih kasa, Ministarstvo finansija propisuje Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije, odnosno subvencije. Predviđena pomoć je 100 eura po prodajnom objektu i još 100 eura po svakom fiskalnom uređaju. Za subvenciju za nabavku novih fiskalnih uređaja privrednici mogu da se prijave do 31.01.2022. godine, preko portala Poreske uprave. 

 

Na koga se odnosi, a ko će biti izuzet iz fiskalizacije? 

moblini-uređaj-fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji u osnovi predviđa da su svi preduzetnici i sva privredne društva obuhvaćeni, osim ako nisu posebno izuzeti. U praksi to znači da će i mnogi dosada paušalno oporezovani preduzetnici, poput frizera i kozmetičara, ali i neke državne institucije, kao što su muzeji i studentski domovi, morati da postanu fiskalni obveznici. Potom tu su kurirske službe, usluge čišćenja, hemijske čistionice, popravke satova, nakita, obuće…  Imajući u vidu prednosti online kupovine i njenu ekspanziju poslednjih nekoliko godina, ovaj zakon je obuhvatio i trgovinu robom i uslugama na malo putem interneta, kao što su web-prodavnice, e-commerce sajtovi i dr.

 

Ipak, izuzeti od ovih novih pravila su advokati, taksisti, veterinarske stanice, bankarstvo. Takođe su izuzete i javne poštanske usluge, kao i telekomunikacioni sektor. Izuzeto je i obrazovanje ali bez onih koji rade pod šifrom 85.5, što podrazumeva ostalo obrazovanje. To u prevodu znači da oni koji drže kurseve jezika, onlajn časove, umetničke školice i slično, od sledeće godine moraju izdavati fiskalne račune. Spisak šifri delatnosti koje su obuhvaćene ili izuzete imate u e-priručniku ovde.

 

Načini primene i implementacije Zakona

 

U praksi, primena ovog Zakona znači da obveznik fiskalizacije mora ispratiti sledeći niz aktivnosti:

  1. Fiskalni obveznik od 01.10.2021. može na portalu Poreske uprave ePorezi da popuni prijavu svojih poslovnih prostora, prostorija.
  2. Potom, dobija Uputstvo u svoje poresko sanduče. Samo autorizovana osoba pristupa poreskom sandučetu, samim tim se jedino autorizovana osoba može direktno prijaviti na elektronski servis za fiskalizaciju.
  3. Preko ovog servisa, autorizovana osoba traži izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor. Izuzetno je bitno da ovaj korak preduzmete tek kada ste već odabrali fiskalni uređaj. 
  4. Bezbednosni element u vidu pametne kartice se personalizuje i autorizovana osoba dobija obaveštenje o njegovoj izradi i kada je i gde na raspolaganju. Bezbednosni element može biti fizički ili u vidu fajla.
  5. Nakon dobijanja bezbednosnog elementa, korisnik prema uputstvu spaja bezbednosni element i uređaj i automatsko povezivanje sa Poreskom upravom je omogućeno. Ovim se završava proces fiskalizacije. 

 

Kako biste detaljnije ispratili sve potrebne element i korake, Poreska uprava pripremila je i tehnički vodič za uvođenje novog sistema fiskalizacije, preuzmite ga. 

 

Osnovna premisa novog sistema je da Poreska uprava ima uvid u izdavanje fiskalnih računa i promet na malo u realnom vremenu. Zbog toga će biti neophodna i stalna internet konekcija. Međutim, u slučaju prekida internet konekcije Poreskoj upravi ste dužni da dostavite podatke o izdatim računima odmah po uspostavljanju internet konekcije, a najkasnije u roku pet dana. Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) čuva vaše izdate račune do dolaska interneta i po ponovnom povezivanju vrši sinhronizaciju podataka sa Poreskom upravom. Iz tog razloga je po Zakonu obavezno da postoji bar jedan L-PFR u objektu.

 

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa da se računi izdaju u realnom vremenu i skladište na serveru Poreske uprave. Validnost poreskih računa moći će da provere, ne samo inspektori Poreske uprave, već i svi kupci u maloprodajnim objektima po dobijanju fiskalnih računa putem skeniranja QR koda ili putem SMS-a. Sam QR kod je deo računa I daje informacije o prodavcu, mada može sadržati I reklamne poruke. U slučaju nevalidnosti očitanog OR koda fiskalni obveznik je u prekršaju.

Koje su osnovne  prednosti i mane nove fiskalizacije?

 

Ono što za državu predstavlja benefit novog sistema fiskalizacije, a odnosi se pre svega na detaljnije i sveobuhvatnije praćenja prometa i obveznika, što dalje znači redovnije i urednije prilive u budžetu, za male privrednike predstavlja više izazov nego benefit. Suštinska novina ovog sistema je da će sve transakcije u trenutku prodaje biti trenutno registrovane na serveru Poreske uprave, tako da će biti moguće pratiti prodaju u realnom vremenu. 

 

Kao najveću manu novog sistema fiskalizacije ističe se pitanje uvođenja i korišćenja interneta, postojanost internet veze, dostupnost svim obveznicima fiskalizacije u istom kvalitetu i dodatnog mesečnog troška istog. Opisan postupak fiskalizacije, implementacija novog sistema, rad, obuke radnika, prilagođavanja- to sve obveznici fiskalizacije smatraju dodatnim opterećenjem svojih postojećih resursa i naravno posrednim gubitkom.

 

Nadležni ipak smatraju da će korisnici imati mnogostruke benefit tokom vremena, a pre svega odnose se na značajna pojednostavljenja i uštede. U istoriju odlaze:

 

  • Fiskalizacija/defiskalizacija samih kasa
  • obavezni servisi uređaja, 
  • štampanje dnevnih izvešaja, 
  • štampa I čuvanje kontolnih traka
  • razne dodatne evidencije koje se danas vode. 

 

Nadamo se da ste kroz ovih par minuta sa nama stekli jasniju sliku šta fiskalizacija sa sobom nosi i da će ovaj Zakon ipak biti vetar u leđa svima koje obuhvata jer samo kroz digitalizaciju i samim tim modernizaciju poslovanja možemo napredovati dalje i kao društvo i kao pojednici. 

(Visited 5.665 times, 1 visits today)