Prelazak sa prostog na dvojno knjigovodstvo

dvojno knjigovodstvo

Nadležni organi proglasili su kraj prostom knjigovodstvu za određene grupe preduzetnika. Ovom odlukom, nadležni organi pokušaće da podignu nivo transparentnosti i tačnosti u poslovanju svih preduzeća i preduzetnika. Ako se nalazite u navedenoj grupi preduzetnika, naš savet je da preduhitrite administraciju i podignete Vaše poslovanje i računovodstvo na viši nivo pre neophodnih izmena.

Za početak, potrebno je da razumete i razliku između prostog i dvojnog knjigovodstva. Međutim, pre nego što se udubimo u detalje, istaćićemo da je prelazak na dvojno knjigovodstvo što pre izuzetno važan. Ne želite da započnete 2019. godinu bez imalo iskustva u vođenju knjiga na ovaj način, jer ćete skoro sigurno naići na probleme. Takođe, bitno je do 31.12.2018. obaviti popis svih relevantnih aspekata Vašeg preduzeća, ali o tome ćemo više nešto kasnije.

S obzirom na razliku u kompleksnosti, većina preduzeća koja su bila u mogućnosti, do sada se odlučivala za vođenje knjiga po sistemu prostog knjigovodstva. S toga, počećemo odatle!

Šta je to prosto knjigovodstvo?

Glavna odlika prostog knjigovodstva koja je dovela do toga da ono bude drastično češće upotrebljivano od dvojnog, jeste ograničenost na evidentiranje stanja i promena na samo nekim određenim vrstama sredstava i izvora sredstava. Usled ovog ograničenog beleženja, sistem prostog knjigovodstva onemogućava precizno utvrđivanje stanja ukupnih sredstava i izvora sredstava.

S obzirom da se ne vodi posebna evidencija prihoda i rashoda u toku obračunskog perioda, jedini način da se utvrdi finansijski rezultat jeste da se pogleda poslovna knjiga, drugačije poznata kao knjiga invetara ili inventar. Ova knjiga je, takođe, jedini pokazatelj poslovnih rezultata.

Kako bi se utvrdio finansijski rezultat u okviru ovog sistema, potrebno je da se inventar sačini na početku i na kraju poslovnog perioda za koji se želi utvrditi finansijski rezulat. Sve ovo čini prosto knjigovodstvo lakšim za upotrebu na mikro nivou, ali manje korisnim na makro nivou.

Šta je dvojno knjigovodstvo?

Za razliku od prostog knjigovodstva, dvojno knjigovodstvo obuhvata sve poslovne događaje, što ga čini celovitim sistemom knjigovodstvene evidencije. Sama činjenica da su svi poslovni događaji obuhvaćeni, a ne samo neki, daje zainteresovanim strankama mnogo bolji uvid u stanje poslovanja. Takođe, bitno ja napomenuti da se, u okviru dvojnog knjigovodstva, finansijski rezultat utvrđuje kao razlika prihoda i rashoda.

Glavna karakteristika dvojnog knjigovodstva je postojanje dva računa, jednog na levoj, jednog na desnoj strani. Ova dva računa uvek moraju biti u skladu jedan sa drugim, i upravo ova potreba za skladnošću čini ovaj sistem mnogo tačnijim i sigurnijim. Ne samo to, već postojanje dva računa omogućava i automatizaciju celog procesa. S obzirom da se svaki poslovni događaj u istom iznosu beleži istovremeno na najmanje dva računa, zbir svih iznosa proknjiženih na levoj strani (glavna knjiga) mora odgovarati zbiru svih iznosa proknjiženih na desnoj strani.

Svi događaji beleže se po sledećem sistemu:

  1. Po redosledu nastajanja (dnevnik – hronološka evidencija)
  2. Po predmetu (glavna knjiga – sistematski raspored po predmetu)

 

Dvojno knjigovodstvo takođe poseduje čak tri različite vrste knjige, a one su: dnevnik, glavna knjiga, i pomoćna knjiga (analitički račun kupaca, dobavljača i drugi).

Dakle, sve u svemu, sistem dvojnog knjigovodstva je značajno sveobuhvatniji, i značajno tačniji od sistema prostog knjigvodstva. Iako će prelazak sa prostog na dvojno knjigovodstvo nekim knjigovođama i preduzetnicima predstaviti bol u glavi u inicijalnom periodu, na duge staze će im doneti mnogo toga dobrog kada je u pitanju pregled stanja i finansijskog rezultata.

Kako preći sa prostog na dvojno knjigovodstvo?

Naš prvi savet kada je u pitanju prelazak sa prostog na dvojno knjigovodstvo je da počnete na vreme! Dakle, počnite već u toku 2018. godine, jer ćete počevši sa 1. januarom 2019. biti primorani da to uradite, pa bi najbolje bilo steći malo prakse u ovom novom sistemu. Drugi savet je da uradite detaljan popis robe, obeveza i potraživanja, i novčanih sredstava. Ovo ćete morati da uradite svakako prilikom prelaska, tako da je naš savet u suštini da to imate na umu i počnete na vreme da prikupljate sve potrebne podatke.

Popis robe potrebno je uraditi po nabavnim i prodajnim cenama. Takođe, ukoliko želite da robu vodite ne samo finansijski već i količinski, potrebno je da u sistem unesete robu kao početno stanje. Dakle, morate imati vrlo precizan uvid u to koliko tačno robe imate na dan kada je unosite u sistem.

Za preduzetnike koji se nalaze u sistemu PDV-a je vrlo bitno da izračunaju i obračunaju PDV koji je sadržan u zalihama robe zaključno sa 31.12.2018. godine, jer će se ta količina uzimati kao osnovica za početak vođenje knjiga sistemom dvojnog knjigovodstva. Podaci koji su potrebni za ova knjiženja nalaze se u kolonama Pk1 knjige, tačnije u kolonama: 14=1349, 15=1348 i 16=1340. Stanja ovih kolona se uzimaju kao vrednosti na početku novog knjigovodstvenog perioda.

Takođe, potrebno je utvrditi stanje novčanih sredstava kako na dinarskim računima, tako i na deviznim računima. U slučaju dinarskih sredstava to je konto 2410, a u slučaju deviznih sredstava, to je konto 2440. Oba ova stanja predstavljaju ukupna novčana sredstva na dan 31.12.2018.

Prilikom prelaska na dvojno knjigovodstvo, takođe ćete morati da obavite popis obaveza. Ovo podrazume utvrđivanje duga prema svakom dobavljaču pojedinačno (u trenutku vršenja popisa), kao i utvrđivanje neplaćenih poreza, doprinosa, neto plata radnika, i ostalih obaveza. Ukratko, sva finansijska dugovanja preduzeća na dan vršenja popisa moraju biti precizno zabeležena.

To, naravno, znači da sva dugovanja prema preduzeću, takođe moraju biti zabeležena. U ovo spadaju: pojedinačna dugovanja kupaca, uplaćene a nevraćene pozajmice, potraživanja od Poreske uprave za subvencije, potraživanja za nerefundiranja bolovanja, i slično.

Za kraj, potrebno je uraditi popis svih osnovih sredstava i opreme. Ne samo to, već je potrebno i pribaviti podatke o nabavnoj, otpisanoj i sadašnjoj vrednosti istih. Ovi podaci mogu se pronaći u obračunu amortizacije za 2018. godinu, i veoma su bitni.

Velik posao sada, velika dobit kasnije

Znamo da Vam sve ovo trenutno deluje kao posao Sizifovskih razmera, ali zaista nije. Zahteva od Vas da budete hitri i organizovani u komunikaciji sa Vašim knjigovođom, ili klijentom, i da budete spremni da uložite rad i trud u organizaciju sopstvenih knjiga. Međutim, jednom kada je posao završen, ne samo da ćete biti spremni za 2019. godinu i nova pravila, već ćete imati i mnogo bolji uvid u finansijsko stanje sopstvenog preduzeća.

Ukoliko imate pitanja na koja nismo dali odgovor, ili samo želite pojašnjenje nekog dela procesa, slobodno nam pišite u komentarima ispod, ili nam pošaljite e-mail. Biće nam više nego drago da Vam odgovorimo!

(Visited 28.496 times, 1 visits today)