Razlike između paušalaca i knjigaša u praksi

U zavisnosti od toga da li ste paušalac ili knjigaš država vas drugačije posmatra i tretira.

Da li ćete biti paušalac ili knjigaš ne zavisi samo od toga da li želite da budete jedno ili drugo, već i da li kontinuirano ispunjavate sve uslove.

Ključno je detaljno se informisati o vašim obavezama i pravima u poslovanju, i pre svega uraditi to na vreme.

Razlike između paušalaca i knjigaša u praksi

Često se kaže da je najvažnije imati dobru poslovnu ideju, ali to je samo jedna od čitavog niza najvažnijih odluka koje morate doneti kada započinjete svoje poslovanje.

 

Recimo da vaš biznis spada u preduzetničke forme poslovanja, pa ste jednu od odluka već doneli – registrujete preduzentičku radnju ili agenciju. Na samom početku postavlja se još jedno važno pitanje – da li želite budete paušalac ili takozvani knjigaš. Ovo je ključna odluka jer su njene posledice dugoročne, i zato je esencijalno raspitati se na vreme i detaljno o razlikama između ova dva načina poslovanja. Navodimo vam nekoliko najznačajnijih pitanja i odgovora koji će vam pomoći na tom putu.

 

Šta se dešava sa porezom?

 

U zavisnosti od toga da li ste paušalac ili knjigaš država vas drugačije posmatra i tretira. Naime, oni koji su se opredelili da budu paušalci imaju i paušalno određen godišnji porez od strane Poreske uprave. Poreska uprava uzima u obzir nekoliko faktora pri donošenju odluke o visini osnovice za plaćanje poreza, uključujući:

 

  • Koja je šifra delatnosti pod kojom posluje preduzetnicka radnja
  • Koliko je razvijena opština u kojoj je registrovana preduzetnicka radnja
  • Koliko ima zaposlenih

 

Paušalcima je suma poreza fiksna, tako da bez obzira na to da li su u određenom mesecu zaradili 20,000 ili 200,000 dinara, uvek su u obavezi da plate prethodno određenu visinu poreza.

 

Kao paušalac, vi nemate zakonsku obavezu da angažujete knjigovodstvenu agenciju, ali svakako morate voditi knjigu prometa (KPO) u koju beležite sve račune za prodatu robu ili uslugu. Za vaše potrebe, online knjigovodstvo može biti sjajno rešenje.

 

Sa druge strane, ukoliko se odlučite da vodite knjige, osnovica za plaćanje poreza i doprinosa se određuje prema dobiti koju je vaša firma ostvarila iz poslovanja. Ukoliko vodite knjige, imate i obavezu da podnosite završni račun za prethodnu poslovnu godinu, a na osnovu dobiti koju ste ostvarili iz poslovanja akontativno plaćate poreze i doprinose u tekućoj godini.

 

Ograničena visina prihoda?

 

Da li ćete biti paušalac ili knjigaš ne zavisi samo od toga da li želite da budete jedno ili drugo, već i da li kontinuirano ispunjavate sve uslove. Jedan od tih uslova je visina prihoda koji se ostvari u toku jedne kalendarske godine.

 

U slučaju paušalaca, promet odnosno zbir svih izdatih računa (bez obzira da li su naplaćeni ili ne) u toku jedne kalendarske godine mora da bude manji od 6.000.000 dinara. Uz ovo, promet ne sme da pređe 8.000.000 dinara u bilo kom periodu u toku prethodnih 12 meseci (npr. od aprila 2018. do aprila 2019. godine vaš prihod ne sme da prelazi 8.000.000 dinara, dok od januara 2019. do decembra iste godine ne sme da pređe limit od 6.000.000).

 

Kako se raspolaže prihodom?

 

Ako se odlučite da poslujete kao paušalac, prihod koji ostvarite iz svog poslovanja možete da podižete sa svog računa bez plaćanja dodatnih poreza, i niste u obavezi da pravdate podignut iznos. Knjigaši, sa druge strane, nemaju ovaj benefit; oni su u obavezi da namenski podižu novac – o nameni i ograničenjima konsultuju se sa svojim knjigovođom.

 

 

Ne postoji univerzalno rešenje

 

Slažemo se da je dobra ideja esencijalna za uspešno poslovanje, ali ukoliko ne posvetite dovoljno vremena razvitku vašeg poslovanja, dobra ideja sama nažalost neće biti dovoljna da održi posao u životu.

 

Ključno je detaljno se informisati o vašim obavezama i pravima u poslovanju, i pre svega uraditi to na vreme. Univerzalno rešenje ne postoji, i svaki model poslovanja ima svoje prednosti i mane, i najbolje što možete da uradite je da objektivno sagledate svoju situaciju i shodno njoj donesete odluku, a možete računati na nas i naš blog da vam pomognemo koliko god možemo da donesete pravu odluku.

(Visited 9.671 times, 2 visits today)