Šta je porez po odbitku i koje nas izmene u ovoj godini čekaju?

izračunavanje poreza

Postoje određeni zakoni čije je tumačenje donelo mnogo glavobolja, kako poslovnim ljudima, tako i knjigovođama, pogotovo kadaje porez u pitanju. Član 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica je svakako jedan od njih. Stupio je na snagu 1. januara 2016. godine, i tako doneo svim poslovnim jedinicama koje posluju sa inostranstvom još jednu poresku obavezu o kojoj moraju da brinu.

Porez po odbitku je, u suštini, porez u iznosu od 20% na sve usluge koje nerezident pruža rezidentu Republike Srbije, ali samo ukoliko se te usluge koriste ili izvršavaju na teritoriji republike. Ukoliko ste poslovali sa nerezidentima u periodu od kada je ovaj član stupio na snagu, sigurni smo da ste upoznati s njime.

Međutim, počevši od 1. aprila 2018. godine, ovaj član će biti izmenjen. Po našem mišljenju, najavljene izmene olakšaće svim pravnim licima poslovanje sa nerezidentima, i potencijalno im omogućiti da izbegnu ovaj porez u potpunosti.

Imajući ovo u vidu, želeli smo da Vama, našim dragim čitaocima, približimo porez po odbitku i da Vas potencijalno obradujemo lepim vestima o promenama koje nam dolaze.

Porez po odbitku – zašto plaćate 20%

Kao što smo naveli u tekstu iznad, porez po odbitku se plaća na usluge pružene od strane nerezidenta, a koje će biti korišćene na teritoriji Republike Srbije. Porez se, dakle, plaća na dobit koju ostvaruje nerezidentno pravno lice u korist rezidentnog pravnog lica. Te usluge moraju biti korišćene ili pružene na teritoriji Republike Srbije da bi se na njih primenio porez.

Dakle, ukoliko pravno lice iz Srbije angažuje pravno lice iz neke druge države, recimo Nemačke, za potrebe izrade grafičkih elemenata (npr. logoa), to pravno lice bi bilo dužno da plati porez od 20% prilikom isplate nerezidentnog pravnog lica. Zašto? Pa, iako se izrada logoa dogodila na teritoriji Nemačke, sam logo biće korišćen na teritoriji Srbija. Samim tim, pravno lice iz Srbije ostvariće dobit na teritoriji Republike Srbije, i dužno je da plati propisanu nadoknadu.

Ovaj porez se ne naplaćuje na usluge transporta i druge, slične, usluge jer se te usluge oporezuju redovno, na carini. Takođe, bitno je napomenuti, da se Porez po odbitku ne plaća na usluge pružene od strane nerezidenata sa kojima Republika Srbija ima sporazum o dvostrukom oporezivanju. Spisak tih država možete naći ovde. Sledeće zemlje imaju nešto drugačiji sporazum sa Republikom Srbijom i zahtevaju dodatno istraživanje: Albanija, Indija, Pakistan, Tunis i Rumunija.

Nadamo se da smo Vam barem malo približili Porez po odbitku i pomogli Vam da bolje razume zašto ga uopšte plaćate. Hajde sada da pogledamo šta nas to čeka posle 1. aprila 2018. godine.

Porez po odbitku – čemu se radovati

Počevši od 1. aprila 2018. godine, Porez po odbitku plaćaće se samo na usluge istraživanja tržišta, računovodstvene usluge i druge usluge. U druge usluge, za sada, spadaju samo usluge konsaltinga, međutim, nadležne institucije najavile su da će te usluge biti bolje definisane u budućnosti.

Takođe, rok za plaćanje Poreza po odbitku povećan je sa jednog dana na tri dana. Ovo povećanje će dati pravim licima koja su dužna da plate ovaj porez više vremena da dostave potrebnu dokumentaciju. Ovo je vrlo značajna promene, jer nekada nije moguće dobiti potrebne potvrde u kratkom vremenskom roku.

Možda najbitnija promena jeste da će pravna lica koja su plaćala ovaj porez na usluge oglašavanja putem društvenih mreža (Facebook, Twitter, Instragram), posle 1. aprila, biti oslobođena ovog poreza. Sigurni smo da se mnogi od Vas raduju i već planiraju šta im je činiti sa oslobođenim sredstvima. Radujemo se i mi sa Vama, ali bismo isto tako želeli da Vam skrenemo pažnju da, ukoliko Vam dospevaju neke obaveze pre 1. aprila, i dalje ste u obavezi da platite porez.

Najbitnije od svega je da se pravna lica konsultuju sa svojim knjigovođama, i knjigovođe sa nadležnim institucijama, kako bi se utvrdilo da li su pravna lica u obavezi da plaćaju Porez po odbitku i nakon 1. aprila.

Porez po odbitku – manje glavobolje za sve

Ovakve i slične promene u našem zakonodavstvu veoma su bitne. Prvenstveno zbog toga što olakšavaju pravnim licima iz Republike Srbije da lakše i isplativije posluju sa stranim pravnim licima. Naravno, bitne su i zbog toga što oslobađaju sredstva pomenutim stranim licima da ulažu u druge sfere svog poslovanja.

Nadamo se da smo Vam pomogli da bolje razumete šta je to Porez po odbitku i koje nas to promene čekaju u ovoj godini. Ukoliko imate daljih pitanja, ili želite da podelite sa nama Vaša mišljenja, obevezno ostavite komentar! Obavezno budite uvek u toku i pratite sve izmene i putem izdanja Pravnog savetnika, gde ćete uvek pronaći svaku izmenu zakona i njenu primenu.

(Visited 37.843 times, 5 visits today)