Tim bez stresa – odgovornost menadžmenta

Tim bez stresa - Odgovornost menadžmenta

Tamo gde stres postane svakodnevnica, neproduktivnost postaje rezultat. A to je ono što niko ne želi. Glavni zadatak menadžmenta jeste upravljanje organizacionim sistemom preduzeća, a činjenica da su zaposleni pod stresom samo je pokazatelj da ovaj proces nije u potpunosti pod kontrolom.

Kod nekih ljudi umereni stres može biti motivišući, ali ukoliko je vaš zaposleni već duže vreme izložen stresu i pritiscima, velike su šanse da će svaki vid motivacije izostati.

Kao deo menadžmenta, osim što imate odgovornost prema zdravlju i bezbednosti zaposlenih, vi ste ti koji ste u prilici da primetite stres kod svojih saradnika i da na njega blagovremeno reagujete.

Što pre preduzmete korake u rešavanju ovog problema, manje će biti posledice.

Kada stres kidnapuje radno vreme

Budite sigurni – vaši zaposleni će mnogo više vremena provesti u razmišljanju kako da stresnu situaciju savladaju, nego što će zaista raditi svoj posao. Pored toga, budući da stres izaziva i razne zdravstvene posledice, vrlo je moguće da će vaši zaposleni sve češće radne dane provoditi na bolovanju, a samim tim i biti u sve težoj poziciji da isprate radne aktivnosti tima. Pronaći dobrog i kvalifikovanog saradnika nije lako, a njegova zamena može doneti dodatne finansijske gubitke kompaniji, pa se zbog toga preporučuje da se poradi na rešenju ovog problema, umesto da zaposleni zbog nezadovoljstva i nemogućnosti nošenja sa stresom odluči da napusti kompaniju ili jednostavno prestane da daje očekivane rezultate. Okidača za stres na poslu je zaista mnogo i ponekad ga je nemoguće u potpunosti izbeći, ali delujući na uzroke on se može u velikoj meri smanjiti.

Tim bez stresa - Odgovornost menadžmenta

Kako formirati tim bez stresa?

Ključ rešenja problema je pre svega otvorena komunikacija sa zaposlenima. Ukoliko vaši saradnici imaju osećaj da mogu da razgovaraju sa vama o problemu i da će u vama naći podršku i razumevanje za nepoželjnu situaciju, velike su mogućnosti da ćete zajedno uspeti da je rešite. Na ovaj način izbeći će se i gomilanje problema sa kojima se zaposleni susreću, a koje kriju od menadžmenta u strahu od nerazumevanja. Pokušajte da situaciju sagledate iz perspektive zaposlenog i da ga uverite kako taj problem nije nerešiv.

Ono što najčešće izaziva stres kod zaposlenih je loša organizacija posla, ali na sreću, to je i jedan od faktora na koji direktno možete da utičete.

Kada se zaposleni susretnu sa kratkim rokovima, neplaniranim radnim zadacima i nefleksibilnim radnim vremenom, nesumnjivo je da će biti pod stresom i da neće davati dobre rezultate. Kada se tome pridoda i prevelik obim posla zaposlenog, zadaci koji su možda iznad njegovih mogućnosti i obrazovanja ali i nejasno postavljeni ciljevi, očekivano je da će doći do frustracije i nezadovoljstva. Zbog toga je od neprocenjive važnosti da u svakom trenutku vodite računa o kadrovskoj strukturi tima, da jasno odredite ko je zadužen za koji posao i šta su ciljevi projekta. Konsultujte se sa zaposlenima o tome koje delove mogu da obave samostalno, a za koje će im možda biti potrebna pomoć stručnog saradnika. Jasno odredite vremenske rokove i napravite plan rada, kako ne bi došlo do gomilanja i preklapanja zadataka. Potrudite se da ciljevi koje postavite budu objektivni. Nerealna očekivanja će u samom startu stvoriti otpor kod zaposlenog prema radnom zadatku i on neće prionuti na njega sa jednakim entuzijazmom.

Motivacijom menadžmenta protiv stresa na poslu

Tamo gde ima motivacije, stresa nema. Ili ga bar ima daleko manje i u podnošljivim količinama. Zbog toga i jeste jedan od glavnih zadataka menadžmenta da motiviše svoj tim. Motivacija može biti raznolika, od finansijske do jednostavne pohvale za dobro odrađen posao. Ono što je bitno je da ona u kompaniji bude konstantna i pravilno raspoređena. Ukoliko nagradite sve radnike jednako, pa i one koji se na poslu ne zalažu i ne daju nikakve rezultate, efekat će izostati. Zato povedite računa da svaki dobro urađen posao nagradite i pohvalite.

Osećaj lične važnosti za uspeh tima samo će podstaknuti vašeg zaposlenog da razvija svoje lične i poslovne potencijale u kompaniji, što znači da će doprineti i razvoju samog preduzeća.

Svaki radnik će sa daleko većom voljom obavljati posao ako je dobro motivisan, ali će i stvoriti drugačiju percepciju i umanjiti negativne strane posla koje bi mu bez motivacije izazivale frustraciju i stres. Povedite računa o tome šta vaše saradnike motiviše ali i menjajte načine motivacije, jer će nešto što se stalno ponavlja preći u naviku i izgubiti motivišući efekat na tim. Ne potcenjujte efekte team building-a, plaćenih seminara i drugih mogućnosti razvoja. Kada saradnik primeti da ima benefite od kompanije i on će se potruditi da kompanija prihoduje.

Pokažite zaposlenima da brinete o njima na ličnom nivou, naravno u prikladnoj meri i ne zalazeći u njihovu privatnost. Nemerljivo je šta pokazivanje empatije može da učini za poimanje poslovnog okruženja kao pravog tima koji se bori za zajedničke ciljeve. U timu u kom postoji poverenje i razumevanje do poslovnih ciljeva se dolazi i brže i lakše

(Visited 1.620 times, 1 visits today)