Zašto je biznis plan važan za preduzetnike i od čega se sastoji?

Imate odličnu preduzetničku ideju, ali niste sigurni odakle da počnete, kome da se obratite za pomoć i na šta da obratite pažnju?

Poslovni plan je svakako nešto od čega treba da počnete. Pored toga što će vam pomoći da se fokusirate na konkretne korake potrebne da svoju ideju oživite, pomoći će vam da postignete kratkoročne i dugoročne ciljeve, ali i da bolje vidite i razumete preduzetnički ambijent u kojem se nalazite. Nakon što ga kreirate, imaćete jasnu sliku o tome da li treba da uložite vreme, novac i energiju u svoju ideju ili još uvek treba da radite na njoj.

 

Šta je poslovni plan po definiciji, čemu služi i od čega se sastoji, saznajte u nastavku članka.

 

Šta je biznis plan, čemu služi i koje elemente mora da sadrži?

Poslovni plan je dokument koji opisuje osnovne poslovne aktivnosti preduzeća, ciljeve i način na koji kompanija planira da ostvari navedene ciljeve. Dobar poslovni plan treba da sadrži osnovne informacije, podatke o proizvodima i uslugama, marketinšku strategiju i analizu, kanale distribucije i finansijsko planiranje i budžetiranje.

 

Jasno je da je to važan dokument koji se može izraditi pre pokretanja posla, za privlačenje investicija ili za finansiranje, ali je neophodan i ljudima na rukovodećim pozicijama, kako bi ravnopravno razumeli poslovne procese kompanije i krenuli ka istom cilju.

Svaka kompanija treba da ima poslovni plan koji će se s vremena na vreme ažurirati te tako pomoći zaposlenima da prate napredak, postignu ciljeve ili čak promene poslovne ciljeve.

Ako nemate poslovni plan, onda ćete sigurno imati koristi od informacija koje takav plan mora da sadrži:

  • Osnovne podatke o preduzetniku

Osnovni podaci o preduzetniku se uvek navode na početku poslovnog plana, a ovaj deo je ujedno i uvodni deo. Opisuje kompaniju, uključuje misiju i viziju kompanije, zajedno sa svim informacijama o rukovodstvu kompanije, vlasništvu, zaposlenima, lokaciji i kontakt informacijama.

  • Informacije o proizvodima i uslugama

Ovaj odeljak opisuje proizvode ili usluge koje nudi kompanija. Takođe, bilo bi dobro navesti cene, vek trajanja proizvoda i prednosti usluga ili proizvoda za potrošače. Nadalje, navedeni su patenti, intelektualna svojina (ako ih kompanija ima), informacije o istraživanju i razvoju, tehnologija koju je kompanija razvila ili koja se koristi u proizvodnji.

  • Analizu tržišta i konkurencije

Svaka kompanija treba da ima dobru kontrolu nad industrijom u kojoj posluje, kao i sa svojim ciljnim tržištem. U ovom delu poslovnog plana navodi se analiza konkurencije, uticaj konkurencije na tržište, prednosti i slabosti industrije.

Analiza tržišta će pokazati u kojoj meri razumete aktivnosti i zakonitosti industrije i specifično tržište na koje ulazite. Uključite primere dobrih i loših praksi konkurencije, pokažite svojim ciljnim kupcima tako što ćete pokazati koje su njihove finansijske moći, koje su njihove kupovne navike, šta bi želeli, do čega im je stalo, šta im je važno u poslu. Analiza konkurencije jasno upoređuje vašu kompaniju sa vašim direktnim i indirektnim konkurentima. U ovom odeljku, dakle, pokazujete razumevanje industrije sa svim njenim prednostima i slabostima.

Ovaj deo biznis plana je važan, jer će ukazati na potencijalne prepreke u razvoju sopstvenog biznisa. Napravite SVOT analizu, koja će vas dovesti do detaljnog razmatranja vaših prednosti, slabosti, prilika i pretnji (SVOT – eng. Strengths, Veaknesses, Opportunities, Threats).

Kada pravite SVOT analizu, budite iskreni, objektivni i realni i isključite emocije. Sve prednosti koje otkrijete predstavljaće unutrašnje, pozitivne faktore u vašem poslovanju koji su pod vašom kontrolom. Slabosti su takođe unutrašnji, ma koliko negativni faktori, koje blagovremeno otkrijete možete pretvoriti u prednosti. S druge strane, prilike i pretnje su spoljni faktori. Prilike koje otkrijete mogu imati veoma pozitivan uticaj na vaše poslovanje, dok su pretnje van vaše kontrole i predstavljaju potencijalni poslovni rizik sa kojim se vaše poslovanje može suočiti.

Bitna stavka ovog dela je opis i kalkulacije očekivane potražnje potrošača za proizvodom ili uslugom koju nudite i koliko je lako ili teško kompanijama da preuzmu deo tržišnog kolača od kompanija koje već posluju.

  • Marketing strategiju

Marketing strategija je važan deo poslovnog plana jer opisuje kako i pomoću kojih alata će kompanija privući i zadržati svoju bazu kupaca i kako namerava da dođe do novih potencijalnih kupaca, odnosno potrošača. To znači da kompanija mora imati jasan plan i kanale distribucije. U ovom delu su navedene strategije, marketinške kampanje i vrste medija preko kojih će se ove kampanje plasirati (TV, radio, štampani mediji, društvene mreže).

Ne zaboravite da navedete kako ćete brendirati proizvod ili uslugu, kako će se kompanija pozicionirati, koje su ključne poruke koje ćete preneti ciljnom tržištu, kako ćete postići željeni udeo na tržištu i koji budžet vam je za to potreban.

  • Kanale distribucije

Kanali distribucije su načini na koje će proizvod ili usluga doći do krajnjeg potrošača, odnosno kupca. Postoje različiti kanali distribucije, a u osnovne najčešće spadaju veleprodajni kanali, maloprodajni ili B2B (eng. business to business) kanali.

  • Finansijski plan

U poslovni plan, kompanija mora uključiti svoje finansijsko planiranje i buduće projekcije. Navedeni su finansijski izveštaji, bilansi stanja i druge finansijske informacije za već osnovana preduzeća, dok će nova preduzeća sadržati ciljeve i procene za prvih nekoliko godina poslovanja i potencijalne investitore. Ne zaboravite na budžet, koji prikazuje troškove vezane za zaposlene, razvoj, proizvodnju, marketing i sve druge troškove vezane za poslovanje.

Ukoliko još uvek nemate finansijski plan, predlažemo da se pripremite i za sastanak sa računovođom koja će voditi računa o finansijskom delu. Ukoliko nemate svog računovođu, možete pogledati spisak agencija ovde

Računovođa će vam svakako pomoći da izaberete najjednostavniji računovodstveni program za vaše poslovanje.

  • Rezime i konačnu ocenu poslovnog plana

Rezime i konačna ocena plana su završni deo poslovnog plana. U ovom delu se ocenjuje dosadašnje poslovanje preduzeća (osim ako nije novoosnovano), a bitan faktor u oceni su i dosadašnji rezultati. Takođe, ocenjuje se koliko je projekat realno zamišljen i izvodljiv, da li su navedeni problemi i rizici sa kojima se poslovanje može suočiti, kao i da li su navedena rešenja za njihovo otklanjanje realna i optimalna.

(Visited 727 times, 1 visits today)