Zašto nas nisu učili šta je komunikacija?

komunikacija između dve žene koje sede

“Nisu nas učili da komuniciramo.” možda zvuči čudno, imajući u vidu da smo učili da pričamo, čitamo, i pišemo. Imali smo diktate, učili pesme napamet, pisali smo sastave, pravili projekte i držali prezentacije za ceo razred. 

 

Međutim, komunikacija je toliko više od običnog ređanja reči u rečenici. Činjenica da osoba ume da govori nekim jezikom ne znači i da je stekla sve što je potrebno za uspešnu komunikaciju. 

Dobra komunikacija podrazumeva koncizno i koherentno izražavanje ideja, želja i potreba, ali ljudi često misle da je to dovoljno, i to jasno izražavanje preraste u neprijatno naređivanje. 

 

Za uspešnu komunikaciju je esencijalno slušati da biste razumeli i usvojili ono što vam sagovornik prenosi, a ne samo da biste odgovorili na to. 

 

Razvijene veštine komunikacije su ključ uspešnog poslovanja jer je bez nje nemoguće izgraditi kvalitetne odnose sa kolegama, nadređenima, vašim zaposlenima i klijentima. Bez njih je teško izgraditi poverenje, uspešno sarađivati i sastaviti kompatibilan tim ljudi koji će vam pomoći da ostvarite zadati cilj. 

 

“Loša komunikacija može da bude razlog zbog kog 

niste dobili projekat, unapređenje, 

ili onaj posao koji je bio savršen za vas.”

 

U poslovnom kontekstu je komunikacija kamen temeljac svakog rešenja, a u nastavku bloga ćemo prodiskutovati malo o tome na šta sve može da utiče dobra komunikacija.

 

Kvalitetna komunikacija gradi timove

Složna ekipa u timu je prednost broj jedan u svakom poslovanju, a doći do efikasnog tima koji dobro sarađuje, kako međusobno tako i sa nadređenima i klijentima, je moguće isključivo uz kvalitetnu komunikaciju.

 

U timu je važno da svi članovi imaju poverenja u sposobnosti drugih, da znaju da mogu da se oslone na kolege i da mogu da traže pomoć jedni od drugih, jer tek tada može da se radi na povećanju produktivnosti celog tima. Važno je pokazati i dokazati kolegama da ste spremni da ih saslušate i zaista da razmislite o tome što vam sagovornik govori.

Komunikacijom se menja i atmosfera na poslu, odnosno čini je opuštenijom i prijatnijom, što je jedan od najvažnijih uslova za uspešan rad i srećan tim. A svi znamo da je srećan tim = uspešan tim. 

 

Komunikacija kao brži put do inovacije

Vratite se na momenat u ono bezbrižno školsko doba. 

Sigurno ste imali barem jednog nastavnika ili profesora od kog vam se slede ruke i trema proradi čim vas prozove da odgovarate pred razredom jer znate unapred šta vas čeka:

 

  • Upadanje u reč čim minimalno skrenete sa teme (iako ste to sa nekim ciljem uradili)
  • Podsmevanje kada pogrešite
  • Nasumično prekidanje odgovora kada im dosadi da vas sluša
  • Kuđenje
  • Nikakve pohvale nema na vidiku

 

Ovo nije atomosfera u kojoj će ljudi baš pohitati da se pokažu i da podele svoje ideje.

Sa druge strane, profesori koji daju i pozitivne i negativne povratne informacije, koji očekuju da pogrešite i koji žele da čuju i vaše lično mišljenje o nekoj temi, a ne samo tačne informacije, stvaraju i gaje mnogo prijatniju okolinu i uslove za napredak.

 

Ista situacija je i na poslu. Kada su svi učesnici nekog razgovora dovoljno opušteni i sigurni da će biti saslušani do kraja i da će se njihova ideja uzeti u obzir, onda imaju odličan podsticaj da svaku ideju koju budu imali podele sa kolegama. A upravo ova razmena ideja je gorivo koje pokreće inovaciju. 

 

Komunikacija podstiče produktivnost i efikasnost

Ukoliko se u jednom poslovanju neguje i podstiče veština komunikacije, mnogo su veće šanse da će se produktivnost celokupnog poslovanja podići na viši nivo

 

Menadžeri timova i poslodavci mogu preciznije da planiraju i raspoređuju zadatke kada su u redovnoj komunikaciji sa ostalima u firmi. Kada su svi komotni da kažu koje su im jače a koje su slabije strane, mnogo je lakše podeliti zadatke tako da svako ima priliku da radi ono što im je jača strana. 

 

Koliko će neko biti produktivan i efikasan zavisi i od toga koliko jasno mu je predstavljen zadatak, zbog čega je izuzetno važno da se jasno, koncizno, i koherentno prenose informacije. Kada neko nije siguran šta bi tačno trebalo da se uradi, a pritom se ne oseća ni dovoljno slobodnim da pita za pomoć, ta osoba prosto nema uslove za produktivnost i efikasnost

Jasne instrukcije su esencijalne za produktivnost jer zapravo štede vreme svima – bez dodatnih objasnjenja, pojavljivanja i rešavanja potencijalnih problema zbog nesporazuma, svi zaposleni mogu da se fokusiraju na sam zadatak.

 

Komunikacija gradi lojalnost

Oni koji u svom poslovanju stavljaju akcenat na komunikaciju i aktivno rade na njoj mnogo lakše izgrade poverenje sa svojim kolegama i klijentima, a to poverenje je temelj lojalnosti prema firmi. 

 

Kada se osećate prijatno i dovoljno slobodno da nadređenima i kolegama iznesete bilo kakav problem, tražite pomoć i podršku, imate odličan podsticaj da ulažete više i da nastavite da doprinosite tom poslovanju. 

 

Kako da poboljšamo komunikaciju?

  • Jasno definisanje ciljeva i očekivanja – menadžeri i poslodavci imaju dužnost da koherentno iznesu željene, ali i realne, ciljeve svakom pojedincu, u kojima će objasniti šta je tačno nužno da se uradi kako bi se cilj ostvario; takođe moraju da se postaraju da svi razumeju svoje zadatke, kao i njihove posledice koje utiču na zaposlene, poslodavca, i celokupno poslovanje.
  • Jasno i glasno prenošenje informacija – važno je obratiti pažnju na sam način prenošenja informacija i na ton komunikacije koji bi trebalo da bude miran, jasan, i bez ikakvog emotivnog naboja.
  • Pažljivo biranje komunikacionog medijuma – u zavisnosti od prirode zadatka, nužno je i da varira medijum koji se koristi za njegovo prezentovanje; ponekad je dovoljno usmeno preneti informacije, u slučajevima kada je zadatak kompleksniji je pisani oblik bolja opcija, dok je nekada nužno napraviti celu prezentaciju.
  • Dobri uslovi za komunikaciju – da bi se zaista negovala komunikacija, važno je prvo stvoriti uslove za to; drugim rečima, svi u firmi moraju da se osećaju komotnim da komuniciraju jedni sa drugima, dok nadređeni moraju da podstiču (ne da naređuju) ostale da slobodno podele svoj progres sa ostalima, kako bi se mogli planirati dalji koraci.

 

Nažalost, negovanje dobre komunikacije često pada u drugi plan jer je klima trenutno takva da je važnije klijentu dostaviti ono što je tražio, nego raditi na komunikacionim veštinama i na duge staze poboljšati celokupno poslovanje. Međutim, važno je imati na umu da je komunikacija jednako važna i da je u prvim redovima zajedno sa svim ostalim ciljevima poslovanja.

 

Saradnja je nezamisliva bez dobre komunikacije, a dobro, uspešno i dugoročno održivo poslovanje je nemoguće bez saradnje. 

(Visited 1.574 times, 1 visits today)