Zašto 44% računovođa kaže da je poreska revizija stresnija od razvoda?

poreska revizija

Savremeni tempo života gotovo sa sigurnošću nosi sa sobom i stres kao posledicu, a ukoliko se bavite računovodstvom onda je stres maltene neizbežna stavka u vašem životu. Iako na prvi pogled računovodstvo ne deluje kao opasan i uzbudljiv posao, u njemu se krije veliki broj izazova sa kojima se zaposleni susreću na dnevnom nivou, a koji mogu doprineti osećaju nezadovoljstva i uznemirenosti. Neretko, stres koji računovođa iskusi na poslu prenosi se i u privatan život, a nažalost često utiče i na zdravstveno stanje. Jedan od najvećih okidača za stres u poslu računovođe je upravo poreska revizija. Iako je ona stresna sama po sebi, period koji dolazi pre nje, a koji zahteva detaljnu i sveobuhvatnu pripremu, može izazvati još veću anksioznost.

Zbog čega poreska revizija predstavlja izvor stresa za računovođe?

Revizija je postupak provere i ocene finansijskih izveštaja na osnovu kojih će revizor dati svoje stručno i nezavisno mišljenje o tome da li oni daju istinit i pravi prikaz finansijskog stanja i poslovanja, u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja. Sama činjenica da neko kontroliše i proverava vaš rad svakako nije prijatna. Ako se tome pridoda da je dovoljna i najsitnija greška koja se svakome može neprimetno provući da revizor izrazi negativno mišljenje, jasno je odakle dolaze vaše brige. Budući da dok ne dobijete pozitivnu ocenu revizora ne možete predati završni račun, razumljivo je da je želja svakog računovođe da izveštaj revizora bude pozitivan kako ne bi morao da prepravlja greške i kako bi sa što manje stresa završio posao.

revizija

Dokumenti koji nedostaju, nepoklapanje računice ili pogrešan dokument dostavljen revizoru samo su neki od problema koji prate poresku reviziju, a koji se mogu dogoditi u samom procesu. Informacija o tome da vam sledi poreska revizija uglavnom znači da ćete dane pre nje provoditi duže na poslu, pribavljajući svu neophodnu dokumentaciju, pokušavajući da uskladite podatke i prikupljajući sve ono što je neophodno. Pored napornog posla koji zahteva celodnevne proračune i sedenje ispred kompjutera, neophodno je i stalno nadograđivati svoje znanje iz ove oblasti i ulagati u edukaciju jer se zakonske regulative, ali i načini poslovanja stalno menjaju. Prilikom revizije finansijskih izveštaja takođe ste dužni da društvu za reviziju omogućite pristup svim programima i eletronskim zapisima, kao i pristup korišćenju poslovnih prostorija za obavljanje revizije, ali i da obezbedite odgovarajuću opremu i zaposlene koji će biti na raspolaganju. U već haotičnoj situaciji, ova dodatna reorganizacija može izazvati nove probleme i dodatno produžiti vaše radno vreme kao i spisak vaših odgovornosti. 

 

Ono što negde predstavlja najveći problem kada je u pitanju revizija jeste što su izmene zakonske regulative česte, a njihova tumačenja često nejasna i različito interpretirana.

 

Do problema dolazi kada je ove zakonske regulative potrebno primeniti u praksi na različitim pojedinačnim slučajevima, jer je svaki slučaj jedinstven a zakon nedorečen i propisi nedovoljno definisani. Vrlo često dolazi i do različitih tumačenja zakona između onih koji drže seminare i obučavaju računovođe i revizora koji mogu da ne usvoje to mišljenje i da zauzmu drugačiji stav. Pored toga, neophodno je da postoji saglasnost čitavog sistema koji stoji iza računovođe i dobra međusobna saradnja, uključujući klijenta koji može imati nerealne zahteve, ali i pravnu službu, jer revizor može računovođi zameriti i odstupanja od ugovora za koji je odgovoran pravnik. Česte izmene zakonske regulative povlače za sobom i izmene softvera koji koriste računovođe, što znači da će nakon svake promene oni morati da uče i usvajaju nove načine rada na novim programima. Čitav proces pripreme za reviziju je poprilično zahtevan, jer je broj stvari koje je potrebno pripremiti i proveriti ogroman, a svaki slučaj jedinstven i ne dopušta univerzalno tumačenje propisa. Kada se sve ove okolnosti uzmu u obzir potpuno je jasno zašto u periodu revizije računovođe osećaju pritisak i veliku odgovornost i zašto revizija predstavlja okidač za stres.

 

Da li je revizija zaista neprijatelj računovođa?

edukacija za računovođe 

Budući da je poreska revizija nešto što se ne može izbeći i što je sastavni deo vašeg posla, neophodno je pronaći načine kako da se kroz ovaj proces što lakše prođe i da se umanji količina stresa koju on sa sobom nosi. Jasno je da ćete osećati nelagodu jer neko pregleda i ocenjuje vaš rad i donosi mišljenje koje može imati uticaj na vaše poslovanje, ali postoje i pozitivne strane čitavog postupka. Kao prvo, potrudite se da svu potrebnu dokumentaciju pripremite na vreme kako biste izbegli stres oko toga kada vam zafali neophodan papir, ali i da svoje finansijske izveštaje izrađujete pedantno i savesno. Pratite sve izmene zakona i propisa i prihvatite činjenicu da je stalna edukacija u ovom poslu neophodna. Načini poslovanja se menjaju i vi morate ići u korak sa tim. 

 

Posmatrajte revizore kao saradnike koji su tu da vam ukažu na sve moguće greške u vašem načinu poslovanja kako biste mogli da ih uočite i ispravite na vreme i na taj način poboljšate svoj rad. 

 

Informišite se dovoljno i na vreme, kako biste mogli da postavite revizoru pitanja o svemu što vam je nejasno, jer vam upravo oni mogu pomoći u tumačenju nedovoljno jasnih zakona i propisa. Ne shvatajte negativnu ocenu revizora lično – svi su skloni greškama, a uvek je bolje da se one primete tokom revizije nego uoči finansijske kontrole. Osim toga što će dobra revizija obezbediti verodostojnost vaših finansijskih izveštaja i omogućiti vam poslovnu sigurnost, ona će i vašem poslovanju dati određeni kredibilitet. Na taj način, moći ćete da organizujute način vašeg poslovanja i ubuduće, ali i da proširite krug saradnika i klijenata. Zbog svega toga, revizija ne mora uvek biti izvor stresa, već može da se posmatra i kao postupak koji povećava kredibilitet vašeg poslovanja, ali vam i omogućava podršku i tumačenje propisa u koje možda niste u potpunosti sigurni. Jasno je da je odgovornsot koju osećate velika, ali baš zato revizija može biti odličan način da se posavetujete sa nekim stručnim o svim dilemama koje imate i da na taj način izbegnete nepotrebnu brigu i prevelik stres.

(Visited 2.691 times, 1 visits today)