Blog

Mentalno zdravlje na radnom mestu

Mentalno zdravlje je, na sreću, tema o kojoj se danas sve više otvoreno govori i kojoj se sve ozbiljnije pristupa. Savremeni užurbani način života, u kom smo izloženi brojnim pritiscima, nosi sa sobom mnoge posledi... Read more

Prednosti i nedostaci ulaska u sistem PDV-a

Svaki novi preduzetnik će se, pre ili kasnije, susresti sa dilemom da li da uđe u sistem PDV-a ili ne. Mnogi koji tek ulaze u ovaj svet još uvek nisu sigurni ni šta to znači za njih ni koje obaveze, a koja prava, pr... Read more

Zapošljavanje penzionera

U našoj državi primetan je sve veći broj penzionera koji se odlučuju da nastave sa radom i nakon odlaska u penziju. Iako se u većini država u inostranstvu period nakon penzije doživljava kao konačno vreme za odmo... Read more

Kako prepoznati da je došlo vreme za promene?

Svaka osoba koja ima sopstveni biznis svesna je toga koliko se on od osnivanja pa na dalje razvija i kroz kakve je sve promene neophodno proći kako uspeh ne bi izostao. Sa porastom poslovanja, neizbežno se menjaju i na... Read more

Advokati i izvršitelji u poslovanju

Kada je u pitanju plaćanje poreza i vođenje knjigovodstvenih knjiga, ponekad se stiče nepravedni utisak da su advokati i izvršitelji uvek u povlašćenoj poziciji. Ono što najčešće sve dovodi u zabludu je što se... Read more

Zašto je fleksibilnost ključ za uspeh?

Nijedna poslovna godina do sada nije nam bolje od prethodne pokazala koliko je bitna naša sposobnost da se prilagodimo tržištu. Epidemiološka situacija izazvana virusom Covid19 prouzrokovala je brojne poteškoće u p... Read more

Kako boje u kancelariji utiču na raspoloženje?

Iako na prvi pogled može delovati kao da boja vaših zidova u kancelariji nema neku veliku važnost, ona zapravo može u velikoj meri uticati na raspoloženje zaposlenih, ali i na njihovu produktivnost. U poslednje vrem... Read more

Kako‌ ‌naplatiti‌ ‌potraživanja‌ ‌od‌ ‌kupca?‌ ‌

Naplaćivanje potraživanja od kupaca postao je jedan od najčešćih izazova u savremenom poslovanju koji se javlja gotovo svakodnevno i koji zadaje muke većini preduzetnika, ali i njihovim zaposlenima. Retki su vlasni... Read more

Koliko vredi vaš zaposleni?

Jedna od najznačajnih stavki za svakog poslodavca, pogotovo kada je tek u procesu osnivanja sopstvenog biznisa, jeste dobar odabir zaposlenih sa kojima će moći da napreduje. Iako se ponekad čini da je izuzetno lako n... Read more

Koje evidencije i nameti prema državi su obavezni za paušalce?

U poslednje vreme svedoci smo toga da se sve veći broj ljudi u našoj zemlji opredeljuje za paušalni način oporezivanja. Kada se uzme u obzir da je u proteklom periodu nova primena starog Zakona koja se odnosi na pla... Read more