Blog

Samostalna uplata doprinosa za penzijski staž

Prema zakonu, penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno je za sva lica koja su na bilo koji način radno angažovana. Prema tome, obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji ... Read more

Kako proveriti penzijski staž i šta preduzeti ako se ne uplaćuje

Penzijski staž predstavlja jedan od dva uslova za ostvarivanje prava na penziju. Da bi se ostvarilo pravo na penziju potrebno je imati određeni broj godina života i propisan penzijski staž. Penzijski staž stič... Read more

Zašto je finansijska pismenost važna za preduzetnike

U poslednje vreme, a posebno u uslovima krize, cene rastu i pojačana je „borba” sa kontrolom troškova. Finansijska pismenost sve više dobija medijski prostor, a sve više građana i preduzetnika je zainteresovano ... Read more

Sa kojim finansijskim rizicima se suočavaju preduzetnici u poslovanju?

Tokom svog životnog veka, kompanija se suočava sa mnoštvom rizika i ne samo to, vrlo često mora da bira između nekoliko rizika sa kojima se suočava. Zato je veoma važno odluku o izboru rizika prepustiti nekome ko ... Read more

Zašto je biznis plan važan za preduzetnike i od čega se sastoji?

Imate odličnu preduzetničku ideju, ali niste sigurni odakle da počnete, kome da se obratite za pomoć i na šta da obratite pažnju? Poslovni plan je svakako nešto od čega treba da počnete. Pored toga što će v... Read more

Kako se osloboditi straha i pokrenuti sopstveni posao

Imate ideju kako da pokrenete sopstveno poslovanje? Oduvek ste želeli da budete sami sebi šef i da radite ono što volite, ali ne možete da se oslobodite straha? Nesigurnost, strah i sumnja u sebe, svoje znanje, spos... Read more

IGOR VORGIĆ, „ULTRAPLANET“: „Razlika u poslovanju sa i bez Minimaxa je ogromna“

Igor Vorgić je punih dvadeset godina vlasnik firme „Ultraplanet“, specijalizovane za dizajn, tehnički razvoj, proizvodnju i instalaciju grafike velikih formata. Firma korisnicima pruža mogućnost da putem svetleć... Read more

Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji privremeno, zbog godišnjeg odmora, neće obavljati delatnost

Na sajtu Poreske uprave je objavljeno obaveštenje o tome kako treba da postupaju privrednici, koji zbog korišćenja godišnjeg odmora, privremeno obustavljaju obavljanje delatnosti. Naime, prema objavljenom obavešten... Read more

Ko je dužan da od 01.07.2022. godine prima elektronske fakture?

Sistem elektronskih faktura, državni servis koji se nalazi na adresi efaktura.gov.rs počeo je sa radom 01.05.2022. godine. Time je počela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura u Republici Srbiji. O... Read more

Da li moram da izdam elektronsku fakturu javnom sektoru iako sam paušalac?

Od 01.05.2022. godine u Republici Srbiji počeo je sa radom novi državni servis – Sistem elektronskih faktura (SEF).  Sistem je dostupan na adresi efaktura.gov.rs.  Osnovna uloga Sistema elektoronskih fakt... Read more