Blog

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – na šta treba obratiti pažnju

Nedavno usvajanje novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu izazvalo je različita mišljenja i polemike u poslovnom svetu. Naročitu pažnju je privukao deo o kaznenim odredbama koje se tiču poslodavaca. Ukoliko b... Read more

Šta je regres i kada se isplaćuje?

Pitanje regresa, kao jedne od obaveza prema zaposlenima, nesumnjivo najviše koristi onima koji imaju firmu, imaju zaposlene ili planiraju nova zapošljavanja. Kao što je važno da znate koje su obaveze preduzeća prem... Read more

Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana do 15. maja

Fizička lica koja su u 2022. godini ostvarila dohodak preko 3.719.376 dinara, imaju obavezu da do 15. maja Poreskoj upravi podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate poresku obavezu po osnovu... Read more

Godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo – koliko poznajemo radno pravo?

Bliži se period godišnjeg odmora kada je važno podsetiti poslodavce na prava koja su većinom regulisana Zakonom o radu. Međutim postoje i drugi zakoni koji dodatno uređuju radno pravo, poput Zakona o zaštiti bezbe... Read more

Jovana Pralica: Korisnička podrška Minimaxa ključna u komunikaciji sa korisnicima

Korisnička podrška poslovno-knjigovodstvenog softvera Minimax predstavlja najvažniju kariku u komunikaciji sa korisnicima. Nakon što klijenti, a najčešće su to knjigovodstvene agencije ili preduzetnici, odaberu Mi... Read more

Službeni put – osnove uz realne primere

Bilo da smo krenuli na odmor ili pak idemo na službeni put, putovanja mogu da budu stresni događaji; rutina nam se menja, a imajući u vidu da su ljudi robovi navika, takva promena može lako da izazove greške i propu... Read more

Od pečata i faksimila do kvalifikovanog elektronskog potpisa – primena i prednosti

Primena pečata kao vrste službenog potpisa do 2018. godine bila je obavezna u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava. Od oktobra te godine pečat nije izričita zakonska oba... Read more

Ivana Đorđević, vođa produkta: Stalni razvoj Minimaxa razlog sve većeg broja korisnika 

Ivana Đorđević je na jednoj od vodećih pozicija u kompaniji Seyfor Srbija. Svoju poziciju vođe produkta poslovno-knjigovodstvenog programa Minimax, opisuje kao odgovornu, izazovnu i kreativnu. Ali, šta je zapravo p... Read more

Bolovanje i sve što treba da znate – bilo da ste poslodavac ili zaposleni

Privremena sprečenost za rad, odnosno bolovanje, jedna je od čestih situacija koju bi poslodavci do tančina trebalo da poznaju. Ovo je posebno značajno za sve koji su tek zasnovali biznis, te bi još na početku treb... Read more

Norbert Sabadi, Agencija „Finex“: Prvih pet godina sa Minimaxom

Norbert Sabadi je vlasnik knjigovodstvene agencije Finex DOO iz Subotice koju je nasledio od oca i tako nastavio porodični biznis i tradiciju dugu 32 godine. Osvrćući se na odluku da karijeru gradi u oblasti knjigovod... Read more