Da li si preduzetnik ili vodiš privatan posao?

Preduzetnik je reč koja je postala opšte mesto u kontekstu poslovanja, i svako ko sebe smatra preduzetnikom na neki svoj način promeni njeno originalno značenje. Kod nas se u očima države preduzetnikom smatra neko ko je osnovao i registrovao svoj posao, i ko je oporezovan na određen način. Međutim, ovo je samo jedan delić pojma preduzetnika. Poreklom iz francuskog jezika, reč preduzetnik označava osobu koja je preduzimljiva – neko ko ne čeka da mu se ukaže prilika za napredak, nego je aktivno traži, a ako može sam je i stvara.

 

U jednom intervjuu je 20 preduzetnika dalo svoju definiciju preduzetništva, i ono oko čega se svi slažu je činjenica da je preduzetnik osoba koja identifikuje potrebu za određenim proizvodom ili uslugom, i osnuje biznis kako bi pružio upravo to. Takođe se slažu da preduzetništvo podrazumeva i specifičan način razmišljanja i ponašanja u poslovanju, koji su često propraćeni spremnošću preduzetnika da rizikuje kako bi unapredio svoje poslovanje i proširio svoj posao.

 

Istraživanje koje je sprovedeno od strane Nacionalnog Biroa Ekonomskog Istraživanja u Americi pokazalo je da su najčešće osobine koje preduzetnici poseduju visok nivo inteligencije i samopouzdanja, što im omogućava da efikasnije dođu do rešenja i da sa malo oklevanja krenu u nove poslovne pohode. Uz ovo, pokazalo se da su ljudi koji su danas uspešni preduzetnici bili skloni rizičnijem ponašanju i odlukama u mladosti (tačnije pre 22. godine života). Na primer, za razliku od njihovih vršnjaka koji su sada samo radnici u nekoj firmi, oni koji su preduzetnici su imali čak 44% veće šanse da ih zbog načina voznje zaustavi policija. Ovo naravno ne znači da su preduzetnici voljniji da krše pravila, ali ovakvo ponašanje ukazuje na to da su spremi da eksperimentišu, i ponekad imaju neuobičajene načine rešavanja problema.

 

Gore pomenuti visok nivo samopouzdanja omogućava preduzetnicima da sa sigurnošću stoje iza i brane svoje ideje i metode rada. Oni veruju da su njihov način rada, usluga ili proizvod koji nude najbolji u datom kontekstu, i spremni su da argumentuju i dokažu sve što tvrde. Imaju konkretne ideje i planove, međutim ono što je još bitnije od planova je njihova volja da ulože dovoljno truda i rada da zaista podignu svoj posao na noge. Uspešni preduzetnici retko kad veruju u sudbinu i sreću, i smatraju da su oni jedini odgovorni za svoju budućnost. Oni imaju poverenja u svoje sposobnosti da ugovaraju nove poslove, šire svoj tim, i klijentelu.

 

Osnovni cilj preduzetnika je rešenje određenog problema sa kojim se ljudi ili neko tržište svakodnevno susreću, a ono što im omogućava da dostignu taj cilj je fokus. Ovo ne znači samo da imaju dobru koncentraciju, iako je i to tačno, nego i da su u stanju da fokusirano posluju. Drugim rečima, znaju kako da održe svoj posao i svoj tim na konkretnom putu ka konkretnom cilju. Voditi firmu i usmeravati svoj tim ka tom cilju je zahtevan zadatak, i lako je zalutati zbog obima posla. Često se čini da je sve jednako važno uraditi i da se mora uraditi odjednom, ali upravo ovakav način razmišljanja oneomogući ljudima da spoznaju šta je ono što će zaista proizvesti željeni rezultat. Firme koje propadaju su neretko u toj situaciji jer su prerano htele da prošire tim ili su se širile u pravcu koji im nije ključan za napredak. Preduzetnici umeju da procene koje akcije i odluke su najvažnije i najkorisnije u datom momentu, i u stanju su da konstantno odbacuju i ignorišu smetnje.

 

Bez obzira šta radite u životu, naravno da je sigurnije i lakše ići već utabanim putevima jer u tom slučaju imate iskustva drugih ljudi na koja možete da se ugledate i zaključite da je neka odluka korisna. Međutim, preduzetnik je neko ko je spreman da rizikuje i proba nešto drugačije jer veruje u svoju ideju. Neko ko se bez obzira na negativne komentare i upozorenja trudi da dođe do svog cilja i ostvari svoj san. Ovakva osoba ima sposobnost da inspiriše druge i motiviše ih da rade najbolje što mogu, jer umeju da predstave svoju ideju kao rešenje problema koje su svi čekali. Preduzetnik ima poverenja u sebe i svoj tim, i ne dozvoljava da bude pokoleban sumnjom drugih ljudi. Preduzetnici su oni koji su spremni da žrtvuju mnogo toga kako bi razvili svoj posao od obične ideje do uspešne firme.

(Visited 774 times, 1 visits today)