Dnevni iztržek je povezan z dejavnostjo, kjer pri poslovanju uporabljamo drugo orodje (blagajniški program ali registrsko blagajno npr. v trgovini ali gostinstvu).

V dnevni iztržek vnašamo podatke iz posameznega zaključka blagajniškega dne, in sicer:
Vrednosti po davčnih osnovah dnevnega inkasa ter razporeditev prihodka od prodaje
Oblika prejetega plačila, poleg gotovine v domači ali tuji denarni valuti lahko poljubno vnašamo plačila preko različnih plačilnih/kreditnih kartic, bonov …
Ločen vnos računov davčnim zavezancem, ki so del dnevnega inkasa
Ločen vnos računov, ki niso del dnevnega inkasa in se vodijo kot terjatve

V primeru večjega števila poslovalnic lahko dnevni iztržek ločujemo po analitiki in tako zagotovimo ločeno knjiženje ter pregledovanja prihodkov za posamezno poslovalnico.

Dnevni iztržek omogoča povezavo z modulom »Maloprodaja« in s pomočjo ustrezne analitike pripravi za vsako poslovalnico glede na izpolnjene podatke promet:
Gotovinska prodaja,
Negotovinska prodaja,
Lastna raba

Samodejno knjiženje

Ob potrditvi dnevnega iztržka izdela program samodejno temeljnico, ki vključuje tudi podatke za DDV.
V primeru da vnašamo račune, ki niso del dnevnega inkasa, se za vsak račun samodejno izdela temeljnica.

Analitika lahko vpliva na obliko vnosa ter rezultat knjiženja, Vrsta analitike »Nepovezana maloprodaja« omogoča vnos »Prodajne vrednosti« ter DDV-ja od prodajne vrednosti. Rezultat vnosa je viden na temeljnici, kjer se poknjiži razbremenitev na kontih zalog maloprodaje.

Posamezen promet maloprodaje pripravi ločeno temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu.

 

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO