miniMAX omogoča enostavno pripravo podatkov za dohodnino na podlagi obračunov plač in drugih osebnih prejemkov za delavce ter pripravo obrazca o vzdrževanih družinskih članih, ki ga oddajamo na DURS.

Podatki za dohodnino vsebujejo podatke o izplačilih tekočega leta, zajamejo torej vsebinsko plače od decembra preteklega leta (izplačilo v januarju tekočega leta) do novembra tekočega leta (izplačilo v decembru).

Podatke za dohodnino pripravimo z enim klikom, pri čemer program prenese vse potrebne podatke iz obračuna plač in drugih osebnih prejemkov.

Podatke lahko tudi urejamo in ročno vnašamo (na primer, če niso bili vsi potrebni obračuni narejeni v miniMAXu).

Program za računovodstvo miniMAX pripravi:

Obrazec o vzdrževanih družinskih članih za oddajo na eDavke (VIRVDC.DAT ) neposredno iz programa.
Obvestila delavcem o obračunani akontaciji za izbrano leto.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO