V dvostavnem knjigovodstvu se zbirajo samodejne temeljnice, ki nastajajo pri vnosu vseh dokumentov in obračunov v miniMAXu.

V osnovi je modul namenjen pregledovanju podatkov, lahko pa v dvostavno knjigovodstvo tudi neposredno knjižimo na klasičen način z vnosom temeljnic. Neposredno vnesemo začetno otvoritveno temeljnico z začetnimi stanji po kontih.

Temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu je mogoče tiskati, kopirati, kopirati v storno, preklicevati in urejati.

V dvostavnem knjigovodstvu lahko pregledujemo:

Bruto bilanco
Temeljnice
Knjižbe
DDV vrstice
Dnevnik knjiženja
Kartice konta
Kartice stranke
Zbir po strankah
Zbir po kontih
Zbir po delavcih
Zbir po analitikah

Pripravimo lahko tudi podatke za davčni nadzor ter jih v predpisani obliki izvozimo iz aplikacije za posredovanje davčni upravi.

Uvoz podatkov v dvostavno knjigovodstvo

Iz drugih programov lahko v predpisani xml strukturi in iz predlog excelovih datotek uvažamo podatke neposredno v dvostavno knjigovodstvo, kjer nastanejo knjigovodske temeljnice.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO