Izmene Zakona o računovodstvu i završni račun u programu Minimax

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Svaki kraj godine donosi krunu poslovanja, a pored toga predstavlja i jedan od stresnijih perioda svakog računovođe, pa i vlasnika, odnosno preduzetnika. 

Da bismo Vam olakšali, napisali smo detaljan ebook na temu završnih računa, novih izmena zakona, pa i samog rada kroz program Minimax. Ako se pitate koji su osnovni koraci koje treba napraviti, na koji način kroz bruto bilans svoje poslovanje proveriti, kako uraditi osnovnu pripremu za Završni obračun – pročitajte e priručnik.

Šta ćete pronaći u priručniku?

  • Zakonske izmene - 1.1.2021.
  • Međugodišnji izveštaji u programu Minimax
  • Kontrola bruto bilansa
  • Zatvaranje poslovne godine u programu Minimax
  • Godišnje obrade - Minimax
  • Rokovi za dostavljanje izveštaja: