Novi Pravilnik o PDV-u

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

 

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost objavljen je u Službenom glasniku RS broj 37/21 od 14. aprila i sa njegovom primenom počeće se od 1.7.2021. godine. Ovaj Pravilnik zamenjuje 27 pojedinačnih pravilnika koji su se do sada koristili. 

 

Pročitajte besplatni e-priručnik kako biste videli koje su promene nastale u novom Pravilniku. 

Šta ćete pronaći u priručniku?

 • Primena novog pravilnika o PDV-u.
 • Šta sve čini propise o porezu na dodatu vrednost?
 • Prelazno rešenje u slučaju avansnog plaćanja do kraja juna 2021.godine.
 • Uticaj poreza po odbitku na osnovicu.
 • Kako proceniti osnovicu kada poreskom dužniku nije poznat iznos naknade za promet?
 • Da li je obavezno obračunati PDV ako strano lice nije izdalo račun?
 • U kojim slučajevima dolazi do izmene osnovice za PDV?
 • Vraćanje dobara - novi promet ili izmena osnovice?
 • Slučajevi kod kojih ne dolazi do izmene osnovice.
 • Pozicioniranje i ulistavanje, Logistički rabat, Ugovorne kazne, usluge prevoza...
 • Šta se dešava sa računom kada se naplaćuje u stranoj valuti?
 • Pravila iskazivanja podataka u obrascu POPDV.