Oporezivanje fizičkih lica za inostrane prihode

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Preuzmite e-priručnik i saznajte ko ima obavezu plaćanja poreza i dorpinosa, koji su uslovi, kazne, šta je reprogram, kakav je stav Poreske uprave po osnovu namere za utaju poreza i kako se radi obračun poreza i doprinosa… Potrudili smo se da što detaljnije i u kratkim crtama objasnimo sve što vas može zanimati vezano za obračun i predaju podataka na portal Poreske uprave. 

 

A kako je sve krenulo? Poreska uprava izdala je saopštenje kojim poziva sva fizička lica koja imaju neprijavljene prihode da podnesu poreske prijave na prilive iz inostranstva i da to učine samostalno pre otpočinjanja poreske kontrole.

 

Šta ćete pronaći u priručniku?

  • Ko je dužan da plati poreze i doprinose?
  • Vrste oporezivanja
  • Primer obračuna
  • Zastarevanje poreza i doprinosa
  • Kako izgleda postupak poreske kontrole?
  • Da li je moguće plaćanja poreza na rate?
  • Prekršajna i krivična odgovornost...
  • Plaćanje poreza na rate?