PDV u građevini

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost ponovo je izmenjen i dopunjen 21.12.2020. godine, pri čemu je najveće izmene pretpreo upravo deo koji se odnosi na oblast građevinarstva.

 

Narodna skupština republike Srbije usvojila je ovaj Zakon 29.12.2020. godine, dok se sa primenom odredbi počelo 1.1.2021. godine, ali šta tačno one propisuju i kako primeniti ovaj Zakon u praksi još uvek je mnogima nepoznanica. Pročitajte e-priručnik kako biste detaljnije saznali koje su izmene nastale i kako biste na vreme uradili potrebne izmene. 

Šta ćete pronaći u priručniku?

  • Izmene u zakonu.
  • Šta su najveće promene i ko je poreski dužnik?
  • Kako se utvrđuje vrednost prometa?
  • Šta je sporedni promet?
  • Šta se sve ne može smatrati prometom?
  • Šta je to delimični promet?
  • Kako utvrditi ko obračunava PDV kada u procesu učestvuje više lica?
  • Šta kada dođe do promene vrednosti izvršenog prometa?
  • Kako se posmatra avans?
  • Šta kada dođe do promene u visini prometa nakon uplaćenog avansa?