Razlike između ponude, predračuna i računa

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Poštovani, 

U svakom poslu kupovina odnosno prodaja je krajni cilj! Račun/faktura mora na ispravan način da isprati taj postupak. Koji su koraci pre izdavanja fakture, kako da faktura bude ispravna?

Pročitajte besplatni e-priručnik. Daće vam odgovore na mnoga bitna pitanja.

Šta ćete pronaći u e- priručniku?

  • Ponuda
  • Predračun / profaktura
  • Račun / Faktura
  • Obavezni elementi računa
  • Avansni račun
  • Obavezni elementi avansnog računa
  • Konačni račun
  • E-računi