POPDV: Šta trebate, da znate?

 

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

U  našem e-priručniku dajemo Vam kratak pregled izmena u obračunu PDV.

Preuzmite ga i pogledajte osnovni prikaz karakteristika obračuna POPDV.