Porodiljsko odsustvo i nega deteta

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Milena Rančić iz Udruženja knjigovođa i računovođa URIKS u saradnji sa SAOP-om je za Vas spremila priručnik!

 

Preuzmite besplatan priručnik i pronađite:

-konkretne primere za porodilje-zaposlene 

-konkretne primere za porodilje-preduzetnice

-objašnjenje Zakona

Sadržaj e-priručnika

  • Konkretni primeri izdatih računa i prikaz u POPDV
  • Konkretni primeri primljenih računa i prikaz u POPDV
  • Neke specifičnosti na koje treba da se obrati pažnja