Specifičnosti računovodstva i poreza za IT firme

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Poštovani, 

Računovodstvo IT firmi i način na koji se obračunavaju porezi i doprinosi za njih je prilično specifičan, baš kao što je i IT oblast sama po sebi. Bitno je razumeti njene osnove i ući u tokove sa aktuelnim dešavanjima u ovoj industriji, kako bi klijenti bili zadovoljni, a posao knjigovođe bio jednostavniji i lakši.

Pročitajte besplatni e-priručnik daće vam odgovore na neka bitna pitanja….

 

Šta ćete pronaći u priručniku?

  • Fakturisanje usluga ka inostranstvu i obračun PDV-a
  • Digitalni servisi i platforme
  • PayPal
  • Poreske obaveze u vezi sa nabavkom usluga iz inostranstva
  • Nabavka od pravnog lica: PDV
  • Nabavka od pravnog lica: porez po odbitku
  • Nabavka od fizičkog lica: PDV
  • Nabavka od fizičkog lica: porezi i doprinosi
  • Test samostalnosti
  • Poreske olakšice