Šta je to API i čemu služi

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Poštovani, 

 

Svako ko razmišlja o prenosu podataka između programa, ko razmišlja o internet prodaji, ko se raspituje i na neki način učestvuje u savremenom poslovanju – nailazi na pojam API.

Potražili smo odgovor na nekoliko pitanja:

  • Da li znate šta je API?
  • Kako API funkcioniše?
  • Koja je svrha i prednost korišćenja APIja?
  • Da li znate nekome da objasnite šta je API?