Šta nam donosi Zakon o fiskalizaciji 1 deo

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Poštovani, 

Sa početkom naredne godine stiže i novi Zakon o fiskalizaciji. Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama. Izuzetno je bitno da znate da li je šifra Vaše delatnosti obuhvaćena, i o čemu je zapravo reč u novom Zakonu.

Pročitajte besplatni e-priručnik. Daće vam odgovore na mnoga bitna pitanja.

Šta ćete pronaći u e- priručniku?

  • O čemu je reč u Zakonu
  • Osnovni pojmovi
  • Imam fiskalnu kasu- da li je to dovoljno?
  • Nemam fiskalnu kasu, na mene to ne utiče, zar ne?
  • Šifre delatnosti koje su obuhvaćene zakonom
  • Šifre delatnosti koje nisu obuhvaćene zakonom
  • Šta je fiskalizacija računa
  • Da li imamo obavezu da se pripremamo za primenu Zakona i pre 01.01.2022. godine?