Stiže e-račun. Šta sad?

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Poštovani, 

 

sigurno ste čuli o Zakonu o elektronskim fakturama. Skraćeno ih svi zovu e-fakture, e-račun. Da li vam je taj pojam i postupak rada dovoljno jasan?

 

Kroz ovaj e-priručnik ćemo potražiti odgovor na nekoliko pitanja:

 

• Koji su bitni datumi za početak primene Zakona

• Kako i gde se registrovati za rad za e-fakturama?

• Ko sve ima pristup podacima, nivoi rada

• Način unosa e-faktura

 

Pročitajte više u besplatnom e-priručniku.