Vrste odmora koje zaposleni može ili mora da ima

BESPLATAN E-PRIRUČNIK

 

Poštovani, 

 

Odnos poslodavac- zaposleni je zaista veoma kompleksan. Ovog puta smo se osvrnuli na temu odmora. U priručniku smo dali i jasno objašnjene najčešćih nedoumica koje svi imaju kada su godišnji odmori u pitanju.