Zakon o fiskalizaciji doneo je mnogo nedoumica. Iako objašnjenja koja prate ovaj Zakon jesu detaljna, ipak kad dođe do primene Zakona u praksi- deluje da na najosnovnija pitanja obveznici ne znaju odgovore. U nastavku pogledajte na koji način možete više saznati o ovoj temi, da li kroz pitanja, kroz video, blog ili priručnik… 

 

Fiskalizacija: prednosti i mane

Pročitajte blog u kome imate iznete najosnovnije podatke o primeni Zakona o fiskalizaciji. 

Fiskalizacija i e-računi u RS

Milan Trbojević, omiljen zbog svog  sažetog iznošenja činjenica, dao je jasno objašnjenje promena koje dolaze. Pogledajte besplatan snimak webinara

Zakon o fiskalizaciji - 1 deo

U ovom e-priručniku su dati najosnovniji pojmovi, spisak delatnosti koje su obuhvaćene – izuzete fiskalizacijom, izgled budućeg fiskalnog računa. 

Prijavite se, ne propustite naše novosti o fiskalizaciji


Ovim prijavljivanjem dajem saglasnost da kompanija Saop doo Novi Sad čuva i obrađuje moje lične podatke (ime, prezime, telefon, mail) i da prati moje aktivnosti na internet stranicama kompanije Saop radi dobijanja personalizovanog uvida.
Više o svemu pogledajte na stranici politika privatnosti.

Najčešća pitanja o fiskalizaciji i odgovori
Osnovni pojmovi fiskalizacije sa kojima se srećemo su:

EFU – elektronski fiskalni uređaj koji se sastoji iz:

 1. ESIR – elektronskog sistema za izdavanje računa
 2. PFR – procesor fiskalnih računa:
  • LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa
  • VPFR – virtualni procesor fiskalnih računa
 3. BE – bezbednosnog elementa

SUF – sistem za upravljanje fiskalnizacijom

Šta je to EFU?

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko ili softversko rešenje koje koriste obveznici novog Zakona o fiskalizaciji za izdavanje fiskalnog računa. Na osnovu svoje delatnosti, broja izdatih računa i drugih karakteristika poslovanja, obveznik fiskalizacije će birati želi li softversko rešenje ili hardversko, odnosno da li će instalirati „uređaj“ na svoj računar, tablet ili će kupiti aparat.

Šta je to ESIR?

To je hardverski ili softverski element u koji unosimo podatke o prometu, iz njega se izdaje fiskalni račun i mora biti odobren od strane PU

Šta je to LPFR?

To je hardverski ili softverski element koji razmenjuje podatke između ESIR-a i BE sa Poreskom upravom. On analizira podatke o prometu, dormatira podatke, stvara elektronski potpis, čuva podatke o prometu (kad nema interneta)

Šta je BE?

To je hardverski ili softverski element koji u sebi sadrži elektronski sertifikat dobijen na osnovu specifičnih podataka obveznika, poslovnog prostora i ovaj element koristi LPFR ili VPFR za potpisivanje računa i PU za očuvanje integriteta podataka.

Šta je SUF?

To je aplikacija Poreske uprave sa kojom komunicira naš EFU. Preuzima sve podatke tokom prodaje, fiskalizuje ih i šalje nazad u EFU. Samo ovlašćeni korisnici imaju pregled podataka u SUF-u

Proces fiskalizacije 1. korak

Fiskalni obveznik može na portalu Poreske uprave ePorezi da popuni prijavu svojih poslovnih prostora. Jako je bitno da naredni korak preduzmete tek kada ste odabrali fiskalni uređaj.

Proces fiskalizacije 2. korak

Potom, dobija Uputstvo u svoje poresko sanduče. Samo autorizovana osoba pristupa poreskom sandučetu, samim tim se jedino autorizovana osoba može direktno prijaviti na elektronski servis za fiskalizaciju i tražiti Bezbednosni element za određeni PIB i poslovni prostor.

Proces fiskalizacije 3. korak

Bezbednosni element u vidu pametne kartice se personalizuje i autorizovana osoba dobija obaveštenje o njegovoj izradi i kada je i gde na raspolaganju. Bezbednosni element može biti fizički ili u vidu fajla.

Proces fiskalizacije 4. korak

Nakon dobijanja bezbednosnog elementa, korisnik prema uputstvu spaja bezbednosni element i uređaj i automatsko povezivanje sa Poreskom upravom je omogućeno. Ovim se završava proces fiskalizacije.

Šta je to fiskalizacija?

To je nov način evidentiranja prometa fiskalizacijom računa u momentu prometa dobara i usluga i primljenih avansa na malo. Fiskalizacija je definisana kroz Zakon o fiskalizaciji.

Od kada kreće primena Zakona?

Tranzicioni period je počeo 1.11.2021.god, trajaće do 30.04.2022.god. Do tada obveznici fiskalizacije moraju da pređu na nov model fiskalizacije.

Da li će postojati obaveza čuvanja starih kasa?

Neće. Stare kase, ako se ne mogu nadograditi i tako dalje koristiti, mogu se odbaciti. Odgovorno i na propisan način.

Da li treba kase prvo da defiskalizujemo?

Ne, predviđena je automatska defiskalizacija onog trenutka kada novi fiskalni uređaj povežemo sa Poreskom upravom.

Šta se dešava sa Zakonom o fiskalnim kasama?

Ovaj Zakon je u primeni sve do 01.05.2022. kada prestaje da važi.

Da li imamo obavezu čuvanja postojećih kontrolnih traka i dnevnih izveštaja?

Da. Čuvaju se po odredbama Zakona o fiskalnim kasama.

Koju novinu nam nosi Zakon o fiskalizaciji kada je reč o aparatima?

Ranije su korištene fiskalne kase, sada se koriste fiskalni uređaji.

Koja je razlika između fiskalnog isečka i fiskalnog računa?

Razlika je u količini podataka između isečka i računa. Fiskalni račun nosi u sebi veću količinu podataka.

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 1deo

1. podatak o vrsti račun
2. podatak o tipu transakcije
3. PIB korisnika isporučenih dobara i usluga (za pravna lica)

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 2deo

4. u delu gde je ukupna vrednost prometa ima napomenu ako je u pitanju avans
5. ima jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti i tipu transakcije

Koje dodatne podatke ima fiskalni račun u odnosu na f.isečak? 3deo

6. ima QR kod
7. može da sadrži i poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno relevantnog dokumenta ukoliko postoji potreba

Koja je razlika između fiskalne kase i fiskalnog uređaja?

Fiskalne kase su bile štampači, dok su fiskalni uređaji sofisticirani aparati putem kojih prodajno mesto ima stalnu vezu u realnom vremenu sa Poreskom upravom.

Šta mi sve treba po novom Zakonu?

Po šifri delatnosti proverite da li Vas ovaj Zakon obuhvata, ako ste obveznik ukratko: treba da prijavite poslovni prostor, potrebna vam je internet veza, POS i softver za poslovanje.

Za koga je fiskalizacija obavezna?

Za sve koji rade sa fizičkim licima a da im se je šifra delatnosti nalazi na spisku u okviru e-priručnika OVDE

Kako da znam koji fiskalni uređaj treba da kupim?

Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu mora da odobri Poreska uprava. Na Poreskoj će biti spisak odobrenih uređaja.

Koliko će da me košta fiskalizacija?

Ukoliko imate pravo na subvenciju- trebalo bi da bude besplatno, pod uslovom da imate internet vezu i poslovni softver.

O kakvim subvencijama je reč?

U pitanju je Program finansijske podrške obveznicima fiskalizacije kojim se utvrđuje pravo, način ostvarivanja prava, postupak realizacije i gubitak prava na subvencije.

Koliki je iznos subvencija?

Predviđen iznos subvencije trebalo bi da pokrije troškove nove fiskalizacije: 100e na osnovu kasa i protivvrednost od 100e na osnovu poslovnog prostora.

Za koga subvencije važe?

Svi koji su do sada bili obveznici fiskalnih kasa neka provere svoja prava za dobijanje subvencija. Kao i ostali obuhvećni novim zakonom.

U kom periodu mogu da ostvarim pravo na subvencije?

U periodu od 01.10.2021. do 31.01.2022. Može se podneti samo jedna prijava. Pogledajte detalje na sajtu Poreske uprave.

U svom poslovanju do sada nisam imao kasu, da mogu da dobijem subvenciju?

Da. Imate pravo na subvenciju, proverite na sajtu Poreske uprave

Ja tek otvaram firmu, da li imam pravo na subvencije?

Pravo na subvenciju imaju sve firme otvorene i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29.10.2021. godinom

Ko sve nema prava na subvencije?

Privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, osim tipa korisnika javnih sredstava 6, 7 i 10. Obveznici fiskalizacije kojima je Poreska uprava rešenjem privremeno PIB

Od kada mogu da prijavim svoj poslovni prostor i gde?

Od 1. oktobra 2021. godine posredstvom portala ePorezi. Predajte na sajtu ePorezi https://eporezi.purs.gov.rs/ u delu PGJO

Do kada mogu da prijavim poslovni prostor?

Ukoliko ne očekujete ili ne želite subvencije- roka nema. Ukoliko se prijavljujete zbog subvencija- rok je 31.01.2022.

Podaci o poslovnom prostoru dostavljamo (1deo)

1) PIB obveznika
2) naziv obveznika
3) naziv poslovnog prostora;
4) tip poslovnog prostora
5) geolokaciju, koordinate prostora
6) adresu poslovnog prostora
7) vrste delatnosti koje se obavljaju

Podaci o poslovnom prostoru dostavljamo (2deo)

8) datum početka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru
9) datume privremenog zatvaranja/otvaranja
10) datum prestanka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru
11) kvadraturu
12) status (aktivan/neaktivan).

Predao sam podatke, šta sada?

U roku od 3 dana od dostavljanja prijave Poreska uprava šalje obaveštenje, u elektronskom obliku. Ako je sve u redu- dobijaju se podaci za fiskalni uređaj a koji će biti deo Vašeg QR koda.

Pretpostavka je da će novi model fiskalizacije rezultirati smanjenju operativnih troškova poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent. Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, ukidanja obaveznog godišnjeg servisa fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd. Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca u budžetu za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.

Minimax je najomiljeniji online
poslovno – knjigovodstveni
program.

 

Bez instalacije. 

Lak i jednostavan za korisnike.

Odlična korisnička podrška, pisana pomoć.

Sistem obavlja ažuriranja automatski u pozadini. 

Sa svakim ulaskom dolazite u najnoviju verziju programa. 

Pogledajte besplatnu prezentaciju


Zakon o fiskalizaciji dočekajte spremni uz Minimax

 • Izdati računi

  6 €

  5 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • Slanje e-mailom
  • Slanje računa u Trezor (CRF)
  • Slanje e-faktura na SEF (dostupno sa primenom Zakona)
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  1 EUR po korisniku
 • Mikro poslovanje

  11 €

  10 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • Slanje e-mailom
  • Slanje računa u Trezor (CRF)
  • Slanje e-faktura na SEF (dostupno sa primenom Zakona)
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR + PDV po korisniku
 • Mini poslovanje

  16 €

  15 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • Slanje e-mailom
  • Slanje računa u Trezor (CRF)
  • Slanje e-faktura na SEF (dostupno sa primenom Zakona)
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Mobilna aplikacija
  • Blagajničko poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Radni nalozi 
  • Izdate narudžbine

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR + PDV po korisniku
 • Maksi poslovanje

  22 €

  20 €

  mesečno

  Paket poseduje:

  • Izdavanje predračuna, izdatih računa
  • Izdavanje avansnih i konačnih računa
  • Izdavanje knjižnih odobrenja i zaduženja
  • Slanje e-mailom
  • Slanje računa u Trezor (CRF)
  • Slanje e-faktura na SEF (dostupno sa primenom Zakona)
  • Primljene narudžbine
  • API
  • Pregled poslovnih i knjigovodstvenih podataka
  • Poštansko sanduče – dokumentacija
  • Mobilna aplikacija
  • Primljene račune
  • Platne naloge i izvode iz banke 
  • Službena putovanja
  • Mobilna aplikacija
  • Blagajničko poslovanje
  • Osnovna sredstva
  • Radni nalozi 
  • Izdate narudžbine
  • Plate, doprinosi i drugi lični prihodi
  • Robno materijalno poslovanje (po prosečnim nabavnim vrednostima i po prodajnim vrednostima sa PDV-om)

  Dodaci:

  • Svaki naredni istovremeni korisnik:  5 EUR + PDV po korisnikuCene su bez PDV-a i važe za mesečni period.
Cenovnik svih usluga Minimax-a
Cenovnik ostalih vrsta pomoći

Minimax možete da povežete sa drugim programima - pročitajte više.

Sami vodite računovodstvo?

 

Paketi Računovodstva omogućavaju Vam da u istom programu osim poslovanja vodite i računovodstvo. 

Minimax za računovodstvo