Sastavljanje Pregleda obračuna PDV i popunjavanje obrasca POPDV