Diskusija o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji sa Zoranom Petrovićem

Napomena: odgovori na pitanja su od 51. minuta