Pre nego što pošaljete elektronsku fakturu preko Minimax-a na portal, molimo Vas proverite:

1. Da li je unet API ključ u podešavanju organizacije u Minimaxu sa produkcije portala za elektronske fakture

2. Ako je stranka javno preduzeće da li je u podešavanju stranke unet JBKJS broj

3. Na izdatom računu, datum računa mora biti DANAŠNJI datum, a datum prometa može biti neki drugi datum

4. Ukoliko izdajete elektronsku fakturu javnom preduzeću mora biti popunjen referentni dokument (ugovor ili narudžbina), datum i osnov za račun

 

Detaljno uputstvo pogledajte na linku OVDE

 

Možda Vas još zanima:

BLOG: Prednosti i mane fiskalizacije za mala preduzeća

E-PRIRUČNIK: Stiže e-račun! Šta sada?