Jovana Dedić i Zoran Petrović o aktuelnim izmenama Zakona o PDV, računovodstvu i reviziji